ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

Мили приятели на служение Мория! Пред Святия и Всемогъщ Бог на живота ми, а и пред собствената си вяра и съвест, дължа написването на това послание, за да предупредя с него всички противници на пророческото благовестие. Защото нямам правото да им спестя Истината за хлъзгавия лед, върху който стъпват и духовното крушение, към което категорично …

Нататък ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЯСТРЕБА НА МЕРЗОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Започвам тази глава след една продължителна агония от натиск върху душата ми, продължила седмици. Понеже и да исках, никак не можех да продължа писането на самата книга. Защото пред очите на сърцето ми беше застанал дух, който имаше твърде голяма сила. Под натиска на …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – V ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С АМАЛИК - ЧЕРВЕЯТ НА ГРАБИТЕЛСТВОТО И КОРИСТОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Не зная дали ще повярваш на долните разсъждения, които сега ще напиша, но аз съм длъжен пред Господ да ги изявя в тази книга. Защото времето, в което всички днес живеем, е белязано от един най-уродлив и най-проклет печат на …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VIII ГЛАВА

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – III ГЛАВА

3. НЕПОКОРСТВОТО НА САУЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Някога древните са имали такава вяра и такава преданост към благородните каузи, че за мнозина мисълта да умрат в защитата на своята кауза е била по-желателна от живота. Днес времето е друго. Днес никой не иска да умира, но всеки иска да живее. По тази …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – III ГЛАВА

ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ – V ГЛАВА

5. “МОЕТО” НА ЛЪЖЕПРОРОКА ИЛИ ЗА ВРЪЗКИТЕ НА КОРИСТОЛЮБИЕТО, АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Кърви ли сърцето ти, братко мой? Защото сега ти казвам, че моето кърви. И ако би ме попитал кой така ме нарани, та да прокървя, то ще ти посоча Царя на Сион и на Него ще въздам благодарение и почит. Понеже кой от …

Нататък ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ – V ГЛАВА