РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАТА ГВОЗДЕЯ ОТ ПЕРГАМЕНТА НА ПРОРОК ИСАЙЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми се изпълва с блаженство, и духът ми с неизразима радост при мисълта, че Духът на тази пророческа книга ще се превърне в Ключ на Давид, и Сам Господ ще даде на Верните Си най-скъпоценния от Небесните Си …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – IV ГЛАВА

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА СВЯТИЯ ДУХ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В много пророчески книги Господ ми даваше да свидетелствам за Личното Му благоволение върху сърцето ми, както и за мощното помазание, с което бях воден в областите на Божията Слава. Да кажа, че това благоволение е дошло просто ей така, значи …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – II ГЛАВА

В ИМЕТО НА ОТЦА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ РАСТЕНИЯ НА БОЖИЯТА НИВА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Силно се надявам никой от читателите ми да не страда от загуба на паметта, за да не помни, че назад през годините Господ многократно ни явяваше Собствената Си стълба на Смирението. Можем да я намерим в “Облакът над Сионовата дъщеря” и …

Нататък В ИМЕТО НА ОТЦА – IV ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

8. СИДОН - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ЧАРОДЕИТЕ Ето една духовна област на Вавилон, на която духът на Антихрист държи особено много. В тази област е съсредоточена чародейната власт на дявола и ние няма да бъдем успешни против тази власт, ако не разкрием самата тайна на Сидон. Когато погледнем на Сидон още в Битие, Книгата на …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – IV ГЛАВА

4. ПОГУБИТЕЛИТЕ НА ЛОЗЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на изява на всичката Милост, която Исус може да покаже на сърцето ти. Защото Той, като е гледал мнозина в беззаконните им пътища, дълго е търпял греховете им и не им е въздавал според делата им. …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – IV ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – НАЧАЛО

“БРАДВАТА ЛЕЖИ ВЕЧЕ ПРИ КОРЕНА НА ДЪРВЕТАТА…” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В тези последни дни, когато ревността на Господ разпалва сърцето ми, аз вече зная, че всичко около мен придобива белезите на тотална война против Вавилон. Самият конфликт между Божието Слово и беззаконието на последните отстъпили църкви ще става все по-жесток и явен. …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – НАЧАЛО

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – III ГЛАВА

3. “АЗ СЪМ КОРЕНЪТ И ПОТОМЪКЪТ ДАВИДОВ, СВЕТЛАТА УТРИННА ЗВЕЗДА...” ВИДЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ СИНОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко много са лъчите на Слънцето? Знаеш ли, че когато всеки от нас вдигне погледа си към Небесното светило, ще изпита радост, че улавя в зениците си цял сноп от лъчи? През …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – III ГЛАВА

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОРЕНА НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Готов ли си да отвориш сърцето си за всички Небесни откровения на тази книга? Готов ли си да оставиш всичко земно и преходно, за да полетиш с Вярата на Духа до Божиите обиталища? Ето, казвам ти, че днес там има едно Дърво на Живот, …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА