КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ОГНЕНИТЕ КОЛЕЛА И БРОНЯТА НА ИЗРАИЛЕВАТА КОЛЕСНИЦА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная кой и как е проповядвал в църквите, за да имат всички християни готовност за Мига на Грабването. Аз дори не знам каква е представата на Божиите чеда за най-важното събитие, което предстои в живота им. Но …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – II ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – НАЧАЛО

“ГОТОВИ ЛИ СТЕ, ЛЮДЕ МОИ, ЗА МИГА?” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някой преди десет години ми беше казал, че ще достигна в следването на моя Господ до Мига на Грабването в Духа и Силата на пророк Илия, аз със сигурност щях да се усъмня в думите му и сърцето ми съвсем щеше …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – НАЧАЛО