КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

1. КЪСНИЯТ ДЪЖД И КОВЧЕГА НА НОЙ Всички ние сме особено поколение, което живее в особено време. Наближава да се яви Денят на онази Господна Слава, за която говориха Божиите пророци и Апостоли. Някога Исус се обърна към учениците Си и каза:“Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА НОЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Силно вярвам и още по-силно се надявам, че посланието на тази пророческа книга ще те намери като камък, съграден върху Стените на Скъпоценния Камък от Сион. Започвам именно с такова насърчение към сърцето ти, понеже в божествения план на моя Господ има още неизказани и неразпечатани …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – НАЧАЛО

БОЖИЯТА ПОЧИВКА – II ГЛАВА

2. В СВЯТАТА СЪБОТА НА БОГ ОТЕЦ Братко мой! Знаеш ли кога трагедията на земния човек става пълна? Това е, когато той, живеейки в пръстта, се опита да вкара в нея представата си за Бога. От това Бог в никакъв случай не става пръстен, нито пък има контакт с каквито и да са червеи. Но …

Нататък БОЖИЯТА ПОЧИВКА – II ГЛАВА

БОЖИЯТА ПОЧИВКА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОВЧЕГА НА НОЙ Братко мой! Скъпи ми приятелю! Нека никак не те обърква разговорът, който дословно ти предадох в предисловието на тази книга. Нещо повече - съветвам те да се одързостиш и насърчиш. Защото за всички години на моята вяра от устата на Исус не е излязла нито една празна дума. И …

Нататък БОЖИЯТА ПОЧИВКА – I ГЛАВА

ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НОВИТЕ ГЛЪТКИ ОТ СКРИТАТА МАННА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали можеш да си представиш колко голяма е привилегията да бъдеш от Господните съдии през времето на Милениума. Но сега ще ти кажа, че тази привилегия в никакъв случай не може да бъде изненадваща новина за просветените Божии хора. …

Нататък ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОВЧЕГА НА НОЙ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз сега моля моя Господ с всичката вяра в сърцето си, тъй, че Той Сам да те докосне и подготви за приемането и разбирането на Небесните Му послания. Защото, колкото до мене, аз имам сърце, за да се покоря на Гласа Му и …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – II ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сега да споделя с теб онова прекрасно и удивително видение, което Господ Исус разкри пред сърцето ми. Защото стихът от Давидовия псалом отново и отново изгаряше всичките ми помисли. И аз, коленичил пред Господа, го изговарях с устните си, като исках да уловя …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СТВОЛА НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Аз вярвам, че видението с Корена Давидов е силно да промени целия ти живот и всичките ти възгледи. Защото мнозина от нас са се впечатлявали от всякакви други корени, но не и от Корена на Истинската и Свята Вяра. Такива са били готови да …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – III ГЛАВА