ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НОВИТЕ ГЛЪТКИ ОТ СКРИТАТА МАННА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали можеш да си представиш колко голяма е привилегията да бъдеш от Господните съдии през времето на Милениума. Но сега ще ти кажа, че тази привилегия в никакъв случай не може да бъде изненадваща новина за просветените Божии хора. …

Нататък ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОВЧЕГА НА НОЙ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз сега моля моя Господ с всичката вяра в сърцето си, тъй, че Той Сам да те докосне и подготви за приемането и разбирането на Небесните Му послания. Защото, колкото до мене, аз имам сърце, за да се покоря на Гласа Му и …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – II ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сега да споделя с теб онова прекрасно и удивително видение, което Господ Исус разкри пред сърцето ми. Защото стихът от Давидовия псалом отново и отново изгаряше всичките ми помисли. И аз, коленичил пред Господа, го изговарях с устните си, като исках да уловя …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – I ГЛАВА

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СТВОЛА НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Аз вярвам, че видението с Корена Давидов е силно да промени целия ти живот и всичките ти възгледи. Защото мнозина от нас са се впечатлявали от всякакви други корени, но не и от Корена на Истинската и Свята Вяра. Такива са били готови да …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – III ГЛАВА