ЗАПЕЧАТАНИ В СВЯТИЯ ДУХ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ ПЕЧАТ В КНИГАТА НА ЖИВОТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В няколко видения през годините моят Господ ми даваше да надзърна в Книгата на Живота и да видя записаното в нейните страници. И при всяко следващо видение сърцето ми ставаше все по-просветено относно тази най-желателна сетнина за духовния човек. А …

Нататък ЗАПЕЧАТАНИ В СВЯТИЯ ДУХ – I ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – X ГЛАВА

X. ДЕСЕТ БЕЛЕГА ЗА ЦЪРКВАТА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС (ИЛИ ЗА ИМЕНАТА НИ В КНИГАТА НА ЖИВОТА) След малко вие ще затворите тази книга и аз вярвам, че нейният духовен заряд ще остане завинаги в сърцата ви. Мнозина може би ще бъдат респектирани от изобилието на откровения и Божия пълнота, които се изляха върху тези …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – X ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

IX. БОЖИЯТА ПОЧИВКА И МИЛЕНИУМЪТ НА ХРИСТОС Всяка работа, рано или късно, приключва. Така и Спасението на човешкия род, промислено от Небесния Отец, също ще приключи. Като последна генерация на Исус, ние можем да бъдем наистина щастливи, че всеки ден и час, всеки месец и година ни приближават до свършека на времето, до свършека на …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

3. ДА ВЛАДЕЯТ НАД ВРАГОВЕТЕ СИ Ето, че стигам кулминацията на темата за последния Адам и последната Ева. Много ви моля да внимавате в нещата, които ще прочетете, защото това ще ви позволи да осъзнаете в пълна степен какво значи власт от Бога. “Евангелието от Лука” ни дава илюстрация затова какво се случи, когато Исус …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_1

1. ДА СЕ ПЛОДЯТ И РАЗМНОЖАВАТ Когато погледнем Евангелието, виждаме, че в началото последната Ева бе само от дванадесет човека. На Петдесятница тя получи Сила и Огън от Небето и започна да работи за изпълнение на библейските пророчества. За да разберем какво се е случило през всичките векове от Възкресението на Исус до днес, ни …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_1

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА

VIII. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ И ПОСЛЕДНАТА ЕВА В досегашните размисли често се налагаше да споменавам последния Адам и последната Ева. Трябва ли да им отделя за внимание цяла отделна тема? Отговорът е: Да! С размишленията в тази тема окончателно ще затвърдим дълбокото откровение, че първа глава на “Книгата Битие” е Книгата на Живота. Във всичко, казано …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН Искам отново да се върнем към Словото от “Еклесиаст” и да видим как помазаният Божий говорител разкрива Божията Воля. Ето какво се казва в дванадесета глава на тази книга: “И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО Внимание! За прочита на следващите редове е нужен внимателен подход. Предстои ни да навлезем в кулминацията на тази книга. Нека настроим духовно умовете си, защото Святият Дух ще ни открие истини от Словото Си, точно за времето и сезона си. По Божието благоволение именно ние сме поколението, …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_3

3. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ Така, както след зимата идва пролет и дъхът й започва осезаемо да променя природата, така и в историята на Църквата дойде нов сезон. Сезон на възстановяване, очистване и реформиране. Римокатолицизмът и Православието хвърлиха такава сянка върху Истината, щото религията им придоби див и нечовешки смисъл. При тях Исус бе …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_3

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_2

2. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ НА АНТИХРИСТ Сега пристъпвам към разглеждането на най-мрачния период от историята на Църквата. Генерацията на спасението от този период Словото определя, че “прилича на теле...”. Спомнете си за лъва и вижте телето! Коренна разлика! Телето никога не може да извърши нещата, които върши лъвът! Как да разбираме това “теле”? …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_2