КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – VI ГЛАВА

6. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ШОУБИЗНЕСА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Една огромна скръб е притиснала сърцето ми. Една непрестанна болка изгаря всичките ми помисли. Защото живея в обречен свят с още по-обречени хора. Какво ли не направих, за да им помогна? Как ли не простирах ръцете си към всичките човеци, та дано биха осъзнали, …

Нататък КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – VI ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КАНАРАТА И ПРОПАСТТА (ЕДИН ПРОРОЧЕСКИ СЪН ЗА СЪБУЖДАНЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някой досега ти е изнасял проповеди, покварен от надписа на Пилат Понтийски, то би трябвало напълно да си убеден, че времето, което си отделил на този земен цар и земното му царство, е напълно изгубено за живота …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – III ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – III ГЛАВА

3. РАЗГОВОРЪТ С ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС (ИЛИ ЗА ДУХОВНОТО ЕКИПИРАНЕ МЕЖДУ ДВЕ ВИДЕНИЯ) Приятелю мой, скъпи ми читателю! Едва ли е нужно да те питам какво си изпитал, докато си ставал съучастник и свидетел на виденията, дадени ми от Христовия ангел. Такива видения не могат да не разтърсят дълбоко човека, до основите на сърцето, за …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – III ГЛАВА

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПУКНАТИНИТЕ НА СКАЛАТА Ето, че пристъпвам към разглеждането на най-отговорното от всички видения, които Господ ми даде. Видението с пукнатините на скалата. Когато в първото генерално видение Исус ми показа Гълъбицата Си и аз видях как тя се издигна до Небесните места, за да донесе на крилата си скалните късове, с които …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – III ГЛАВА

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – НАЧАЛО

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Моето сърце е твърде много развълнувано от прекрасните думи, с които Господ Исус напълни духа ми. Думи, с които Той иска да подготви верните Си чеда. Думи, като съвършена изява на Божието Сърце. Словото на тази книга е като естествено продължение на предишната - за Гласът …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – НАЧАЛО

ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

1. НАСИЛИЕТО КАТО ЛЪВСКИ ОБРАЗ НА ЗЛОТО Насилието, братко, има много измерения и лица. Няма човек на земята, който да не се е сблъсквал с някакво лице на насилието. Всеки ден ни заливат огромни потоци от насилие и ние вече сме ги приели за естествен печат на света, в който живеем. Но колкото различни да …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

4. СВЯТОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ Усещаш ли дъха на Скритата Манна, братко мой? Усещаш ли онази превелика радост и надежда, че Господ ни е избрал, за да бъдем украшения на Славата Му и избрани скъпоценности на Небесния Ерусалим? Ето, с искреност свидетелствам на сърцето ти, че тази последна …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – III ГЛАВА

3. ВИСОЧИНАТА И ТВЪРДОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СЪВЪРШЕНОТО ОТДЕЛЯНЕ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДУХА НА СВЕТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не вярвай на никой безумен човек, който реши да ти хвали пясъчния си дворец и да те убеждава, че мястото ти е сред пясъка. Не приемай в сърцето си свидетелствата и религиозните кампании …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – III ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – II ГЛАВА

2. “НА ТАЯ КАНАРА ЩЕ СЪГРАДЯ МОЯТА ЦЪРКВА” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз нямам никакво намерение да убеждавам когото и да било колко фатален е пясъкът, върху който мнозина устройват живота и съдбата си. В крайна сметка на тях така им харесва и това е техният начин да изразят свободната си воля. Но …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – II ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – I ГЛАВА

1. ПОСЛЕДНОТО СЪДБОНОСНО ПРЕСЯВАНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Приготви се да прочетеш тази пророческа книга с необходимата духовна сериозност и отговорност, на които си успял да възпиташ сърцето си. Защото изречените тук духовни истини ще бъдат едни от най-съдбоносните, които си получавал от Господа. Аз няма да ти спестя никоя трудност. И всичко …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – I ГЛАВА