ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

2. ХЪЛМЪТ МОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАЛ ЖЛЪЧНАТА ОМРАЗА НА ДЯВОЛА ПРОТИВ БОГА И БОЖИЯ ХРАМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вярвам, че след прочетеното в предишната глава сърцето ти истински тържествува в Господа. Защото наистина в живота ни е дошъл мигът, в който Исус изпълнява писаното от Апостола Му: “А Бог на мира, скоро ще смаже …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ КАМЪК ОТ СИОН, СЛЯЗЪЛ В ПОКОИТЕ НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга на Господ Исус Христос аз имах привилегията и неизразимото щастие да съзерцавам със сърцето си Небесната Му красота и привлекателност. И не просто да Го съзерцавам, но да запиша удивителните Му видения и скъпоценните думи …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – I ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какво е дошло върху главата ти и сърцето ти след прочита на втората част от виденията против човекоубиеца Сатана. Но лично за себе си ще кажа, че думите “отмъщение”, “ярост” и “гонение” се оказаха много разтегливи като понятия. Тъй щото след последните …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – НАЧАЛО

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – V ГЛАВА

ЗА ЗАВЕТА МЕЖДУ ДЯВОЛА И ЧОВЕЦИТЕ (ТРЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че няма по-голяма тежест и изпитание за един Божий слуга от това - да яви на цялото Божие домочадие каква е Скръбта на Небесния ни Баща. Ето, казвам ти, че през последните дни Божият товар …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – V ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

5. “ДЪЩЕРЬО ВАВИЛОНСКА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕШ ЗАПУСТЕНА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Има съвършена пълнота от достоверност и истинност в онази притча на Исус, с която Той ни каза за езичниците на тоя свят: “…защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината…” (Лука 16:8) Представи си тогава каква би …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – IV ГЛАВА

4. ПОТОМЦИТЕ НА ЯКОВ И ЙОСИФ Думите на Господ ме изпълниха с вътрешна наслада и радост. И аз, като обърнах главата си, отново гледах към Господния Път. И ето, че очите ми забелязаха потомците на Яков. Това бяха двама младежи със светли лица, които бавно се приближаваха към Пътя. А тогава забелязах, че причината за …

Нататък С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ – IV ГЛАВА

ГЕТСИМАНИЯ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СКРЪБТА НА ЖЕРТВАТА Братко мой! Верни ми приятелю! При все, че чувствам сърцето си като къща, опустошена от ураганен вятър и от поройни дъждове, аз все още имам в духа си сила да издържа. И тази сила не е толкова в моето естество, което е като всяко друго човешко естество, колкото в …

Нататък ГЕТСИМАНИЯ – V ГЛАВА

ГЕТСИМАНИЯ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ПРОРОЧЕСКАТА СКРЪБ Братко мой! Верни ми приятелю! Не зная какво чудо е сътворил Господ в сърцето ми, та всякога да усещам Неговите Собствени мисли и вълнения. Не зная как Той ме е свързал със Святия Си Дух, нито колко дълбоко ми е дал да пребъдвам в Него. Но онова, което със сигурност …

Нататък ГЕТСИМАНИЯ – IV ГЛАВА

ГЕТСИМАНИЯ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ХОДАТАЙСТВЕНАТА СКРЪБ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз искам наистина да проумееш каква книга държиш в ръцете си и какво послание стига до сърцето ти. Защото, най-вероятно, за това послание не ти е говорил никой. Истината е, че днес е времето, когато много християни искат да вървят с Господа, но някак си …

Нататък ГЕТСИМАНИЯ – III ГЛАВА