ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – II ГЛАВА

2. КАМИЛИТЕ ИЛИ ЗА РИСКОВЕТЕ С ИЗХОДА НА ЦЪРКВАТА Предстои да се запознаем с първите представители на империята Изток - демоните, наречени камили, които превръщат и човеците в камили. Както най-вероятно се получава, в асоциацията на човека винаги се появява пустинята, когато спомене думата “камила” или се появява камилата, когато спомене думата “пустиня”. И това …

Нататък ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – II ГЛАВА