КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

5. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ЕЛИСЕЙ (СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАИЛ) “Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът…” (Исайя 26:20) В дълбочината на темите, които разгледах, стоя открит въпросът със съдбата на евреите. Тази глава е посветена на въпроса за Спасението …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

3. ЙОРДАН ИЛИ ЗА ПЪЛНОТО ОБРЪЩАНЕ “Освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; защото Аз съм Бог, и няма друг…” (Исайя 45:21-22) Ето, че пристъпвам към последния етап преди Грабването ни от Господ Исус Христос. Ние трябва да “погледнем” към Бога и да бъдем спасени и …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

2.ЕРИХОН ИЛИ ЗА ПОГЛЕДА КЪМ ВОЕНАЧАЛНИКА “В деня, когато събереш силата си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората…” (Псалом 110:3) Две хиляди години нашият Господ е чакал за изпълнението на това обещание от Небесния Отец. Днес то се изпълнява. …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ НА ИСУС НАВИН (СМИСЪЛЪТ НА ДУХОВНИТЕ МАНТИИ) Четейки Свещеното Писание винаги забелязвах поразителната прилика и сходство между историята на старозаветния Израил и новозаветната Църква на Господ Исус Христос. Така придобих разбиране, че Всевишният Бог е оставил Своя велик почерк по такъв начин, че да прави съвременно и актуално Вечното Си Слово. В “Посланието …

Нататък ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – III ГЛАВА

ЙОРДАН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОС И ПЕТЪР В ДВОРА НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА (ПОСЛЕДНИЯТ ГОСПОДЕН ЗОВ ОТ ВОДИТЕ НА ЙОРДАН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че с прочита на предишната глава Господ е придал на всички ни повече смирение, мъдрост и благоразумие. Защото колкото повече приближаваме до края на този стар свят, толкова по-сгъстена …

Нататък ЙОРДАН – III ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ ПРЕЗ ДЪНОТО ДО ВЪРХА Братко мой! Верни и скъпи ми приятелю! Аз зная, че Божието Слово няма да се осуети, но скоро ще се осуетят онези, които всякога се опитват да възпрепятстват Божиите думи. Защото днес е времето, когато смирените и кротките са станали обект на присмех и презрение. Защото никой не харесва …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – IX ГЛАВА

9. ПОСЛЕДНИТЕ ВЪЛНИ НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Благочестието си Братолюбието и Любовта на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! Устните ми никога няма да престанат да хвалят Исус. И сърцето ми всякога ще Му се покланя и ще Го възцарява във всичките си помисли. Защото няма нищо друго, толкова прекрасно …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – IX ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VIII ГЛАВА

8. ПЕТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Твърдостта си Благочестието на Исус!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едно от най-прекрасните неща, които Святият Дух може да даде като видение на сърцето ти, е да видиш Дрехата на Господ Исус Христос. За изминалите години на моето посвещение от Царя, аз …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VIII ГЛАВА

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VII ГЛАВА

7. ЧЕТВЪРТАТА ВЪЛНА НА БОЖИЕТО ОСВЕЩЕНИЕ “Положете всяко старание и прибавете на Себеобузданието си Твърдостта на Исус!” Братко мой! Верни ми приятелю! Когато човек преживее няколко от вълните на Божието Освещение, то той вече престава да бъде същият. Един нов Дух, едно ново стремление, една нова надежда и един нов прицел завладяват цялото му сърце. …

Нататък ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ – VII ГЛАВА