ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

1. ЛЕВИАТАНЪТ - ЧУДОВИЩЕТО НА ТОЗИ СВЯТ Какво представлява Левиатанът? - би попитал читателят, отворил първата страница на тази книга. В някои по-стари библейски речници, а дори в препратките под стиховете в много библии се упоменава, че това е крокодил. И едва ли би могло да е другояче, след като вземем предвид, че такава може …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД – III ГЛАВА

3. БОЖИИТЕ СТАНДАРТИ ЗА МЛАДОСТТА “Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат...” (Исайя 40:30-31) Когато убедително и истински бъдат …

Нататък ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД – III ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – IV ГЛАВА

4. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР Аз съм на почти тридесет и три години и някога се родих в Бургас. Това е един чудесен град на брега на морето. Въпреки, че не живея в него, аз запазих определени спомени. Винаги ми е било приятно да ходя по брега на морето и морския бриз да гали главата ми. Колко …

Нататък ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – IV ГЛАВА

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – IV ГЛАВА

4. СИЛАТА И ЯКОСТТА НА ВЕЕМОТА “Ето сега, силата му е в чреслата му, и якостта му в мускулите на корема му...” (Йов 40:16) И така, братко мой, след последните Си думи Исус хвана ръката ми, тъй че и двамата пристъпихме в кристалните води на Реката на Живота, за да се приближим към Веемота. А …

Нататък ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – IV ГЛАВА

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЯТА УЗ И така, скъпи ми братко, нозете ми вече стояха в седмата Небесна сфера. Аз държах ръката на Исус и не знаех какво да кажа, защото възхищението и почудата ми бяха безгранични. Самата сфера имаше съвършена способност да изпитва нещата, които се откриват под нея. А изпитването от сферата ставаше с …

Нататък ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – II ГЛАВА

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само Господ и Бог Исус Христос знае с каква любов ме е изпълнил, за да обичам теб и всички, които призовават Святото Му Име. Само на Него е известно какъв товар съм имал през безсънните нощи, докато съм пребъдвал в размисъл и посвещение за Него. През …

Нататък ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – НАЧАЛО

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – III ГЛАВА

БОЖИЕТО ВЕЗДЕСЪЩО ПРИСЪСТВИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко благоговение и възторг аз преминавам към тази най-прекрасна тайна на Божия Суверенитет. Тайната на Божието Вездесъщо Присъствие. Тайната, която Господ Исус освети пред сърцето ми, за да почувствам славната свобода, в която Отец въвежда всичките Си чеда. През изминалите години сърцето ми е …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – II ГЛАВА

БОЖИЕТО СЪВЪРШЕНО ЗНАНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Сега преминавам към десетата тайна на Божия Суверенитет. Тайната, свързана с Божието Съвършено Знание. За последните десет години Господ ми даде привилегията и щастието да протягам ръцете си към Него, а Той да ме изпълва с всякакво знание, мъдрост и разбиране. Това ме кара при всяка среща …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНА ПРАВДА Братко мой! Верни ми приятелю! Видението, което Господ даде на сърцето ми, ме накара да направя строга и ревностна преоценка на целия си живот, който съм имал за Бога. И трябва да ти кажа, че се видях недостатъчен и недоизпълнен. Нещо повече - самите думи на Исус, че Евангелието спасява човешките сърца, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – IV ГЛАВА

БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ Братко мой! Верни мой приятелю! Цялата сила на врага днес е застанала против сърцето ми. И дяволът, разтреперан и съкрушен повече от всякога, събира едно голямо число от врачки и чародейки, та дано би спрял делото, което Отец е започнал чрез слугата Си. Ето затова и всеки ред от тази книга се пише …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – IV ГЛАВА