ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД ПЛАМНАЛАТА ЯРОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз благославям сърцето ти в Господното Име и се моля на Господ да получиш онова Небесно благоволение, което да те подпечата като един от Неговите. Защото мнозинството вярващи днес предпочита веселият гъдел от тщеславните проповеди, отколкото истинското опърляне от Божието изобличение. И как …

Нататък ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – II ГЛАВА

ЙОРДАН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ (ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и напиша всички дълбоки …

Нататък ЙОРДАН – II ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

8. ДУХОВНАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪМНИНАТА В този момент стана нещо интересно. Съдиите, които бяха около Исус, станаха и като се поклониха на Господ излязоха от страничните врати край залата. После от същите тези странични врати се появиха други съдии, този път - личности от времето на Новия Завет. Сред тях ангелът на Исус ми даде …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IV ГЛАВА

4. РАЗГОВОРЪТ С ПРОРОК ИЛИЯ В този миг видението, свързано със съдебната зала и разпитът на духа на Езавел, се прекрати и аз останах само с присъствието на Христовия ангел. Внезапното прекъсване ме учуди и затова попитах ангела: “Какво стана? Защо видението прекъсна толкова внезапно?” Тогава ангелът ми отговори: “Оттук нататък видението влиза в своята …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IV ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

1. АЛФАТА И ОМЕГАТА Скъпи ми братко! Нека думите в тази книга, които Святият Дух ми дава да запиша за твоето насърчение и просветление, станат основа за истинското ти стоене в Словото на Бога и в Неговия Живот. Защото във времето на Господ Исус и Неговото земно служение Небесният Отец задвижи най-прекрасните и съвършени съдби. …

Нататък ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СКРИТАТА МАННА И УТРОБАТА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След толкова много написани пророчески книги с Христовото водителство, аз отново съм на път да прогледна. И не просто да прогледна, но да призная за сетен път, че при всяка среща с Исус съм като слепец, който получава …

Нататък БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ ПРЕЗ ДЪНОТО ДО ВЪРХА Братко мой! Верни и скъпи ми приятелю! Аз зная, че Божието Слово няма да се осуети, но скоро ще се осуетят онези, които всякога се опитват да възпрепятстват Божиите думи. Защото днес е времето, когато смирените и кротките са станали обект на присмех и презрение. Защото никой не харесва …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ВЕЗНА Нека ти кажа, скъпи ми братко, че когато Спасителят дойде, за да подготви сърцето ми за словото на тази книга, аз се почувствах по-странно от когато и да било. И самата странност, която се появи вътре в мен, се дължеше на настройката, с която очаквах Господ. Аз си мислех, че …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – I ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – IV ГЛАВА

4. МЛАДЕНЦИТЕ НА МАРИЯ И ЕЛИСАВЕТА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад, в годините на моите първи глътки от жива вода, аз няма как да не си спомня всичките сълзи на покаяние и отричане от живота на греха и смъртта. В онези първи дни и седмици, макар да съм бил малък и неукрепнал …

Нататък ЕМАНУИЛ – IV ГЛАВА