ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА ПРОТИВ АМАЛИК Братко мой! Скъпи ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че ти напълно си разбрал Господните думи в предишната глава. Иска ми се да вярвам, че няма да се окажеш сред онези човеци със закърнели крила. Защото между многото измерения, които има Благата Вест, най-важното е това, че чрез …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В ДОМА НА ПИРУВАНИЕТО “Доведе ме в Дома на пируванието и Знамето Му над мене бе любов...” (Песен на песните 2:4) Братко мой! Верни мой приятелю! Има една последна и страшна измама в църквите на тщеславието, която не просто ще ги остави на земята, но ще ги направи предмет на Божия яростен Гняв. …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Има ли по-свят прицел за вярата на сърцето ти от Примера Исус? Има ли по-свята и чиста помисъл в човешкото сърце от тая, че Господ се разпна, за да го спаси и то също трябва да се разпне, за да Го последва? Казвам ти Истината, …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ОЛТАРА “ЙЕОВА-НИСИЙ” Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на най-мощният и силен сигнал на Божията тръба в сърцето си. Защото, при все, че Господ ме издигаше във височините и ме сваляше в дълбочините, пак тази Свята тайна на Йеова-Нисий е стояла заключена за …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – I ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път сърцето ми издирва всичките думи на любовта си, за да благодари на нашия Господ Исус Христос? И за кой ли път Той доказва на всички ни, че е Преизобилният Извор на вярата ни, Слънцето, Чиито лъчи никога няма да се свършат. Аз …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – НАЧАЛО