ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми величае Господ и душата ми се радва на Спасението, което Той ни дава чрез Кръвта Си и Духа Си. Защото оня страшен и ужасен вълк, който олицетворява духа на Рим, е осветен и поразен от Словото на Истината. В дните след като написах последните …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – НАЧАЛО

ЕМАНУИЛ – II ГЛАВА

2. ЯРОСТТА НА ИРОД ИЛИ ЗА ДУХА НА АСИРИЙСКИЯ ЦАР Братко мой! Верни ми приятелю! Започваш ли да разбираш дълбочините, в които Господ посвещава сърцето на слугата Си? Започваш ли да разбираш, че Евангелието е Дух и Живот, а не отдавна прочетен вестник? Защото това Евангелие ти казва, че някога Исус се роди в утробата …

Нататък ЕМАНУИЛ – II ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – I ГЛАВА

1. “ГЛАС СЕ ЧУВА В РАМА, РИДАНИЕ И ГОРЧИВО ПЛАКАНЕ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В деня, когато Исус дойде да говори на сърцето ми, аз почувствах огромна и необяснима скръб. Тази скръб се настани в стаята ми, легна върху очите ми и завладя цялото ми същество. И ако бих казал, че съм готов …

Нататък ЕМАНУИЛ – I ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – V ГЛАВА

5. ГРЕХОВЕТЕ НА ИРОД И ВЪЗДАЯНИЕТО МУ ОТ БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има отворена врата за дявола, която опропастява и разрушава целия живот на човека, то тази врата се нарича “компромис”. Ето защо самите Ироди са олицетворение на компромис. Те са най-явните представители на онова поколение човеци, които нямат непоколебим дух за …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – V ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ МЕЧ НАД ТИАТИРСКАТА ЦЪРКВА Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че сърцето ти наистина е преживяло този уникален по рода си заговор на тъмнината. Защото ако нашият Господ казва в Словото Си, че между родените от жени не се е въздигал по-велик от Йоан Кръстител, то имай …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – III ГЛАВА

3. АМБИЦИИТЕ НА МАЙКАТА И ТАНЦЪТ НА ДЪЩЕРЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има падение, което съдбоносно да откъсва човешкото сърце от пътищата и съдбите на Бога, то това е мерзостта на човеците да измерват Божиите дела със земни аршини. Защото няма нищо по-лесно и по-пагубно от това - да поставиш човешкия критерий над …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – III ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – II ГЛАВА

2. НЕЧЕСТИЕТО НА ИРОД И ИРОДИАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Повече от всичко друго искам да си разбрал думите на Бог Отец пред духа на слугата Му в Божието светилище. Защото Бог е Дух и думите Му са Дух, а не плът. Ето защо, когато със силата на вярата си представиш онази отрязана глава …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – II ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ИСУС В ТЪМНИЦАТА (ШЕСТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че дойдох до последното видение в тази книга, която намирам за по-съдбоносна от много предишни. Защото всеки от нас един ден ще плати за делата, които е вършил. Сам Господ казва това в “Откровението”: “Който върши неправда, нека …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – IX ГЛАВА

ВЕТИЛ II – V ГЛАВА

5. ЕДИНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ И РАЗЧУПВАНЕТО НА ОКОВИТЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усещаш ли как все повече и повече Ветил се превръща в един последен Ден Господен за сърцето ти? Защото в какво друго да се превърнат светлите лъчи на ангелското благовестие, освен в Ден? И с каква друга …

Нататък ВЕТИЛ II – V ГЛАВА

ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН – II ГЛАВА

2. ХЪЛМЪТ ГЕВАЛ ИЛИ ЗА БОЖИИТЕ ДУХОВНИ ПРОКЛЯТИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че през помислите на сърцето ми и през писането на ръцете ми преминаха много прекрасни и живителни видения от Небето. Видения, които аз бях длъжен пред моя Господ и Цар да напиша и раздам даром на всичките човеци. Едни …

Нататък ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН – II ГЛАВА