КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – IV ГЛАВА

4. МЕДИЙНИЯТ ВИХЪР НА ОКУЛТИЗМА И ИЗТОЧНИЯ ВЯТЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Аз съм сигурен, че всеки от нас – волно или неволно – е имал първото си собствено сблъскване с магията и източния вятър на дявола. Било като дете – когато е ококорвал очите си, слушайки измислици за вещици и вълшебници. Било като …

Нататък КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ – IV ГЛАВА