КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

5. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ЕЛИСЕЙ (СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАИЛ) “Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът…” (Исайя 26:20) В дълбочината на темите, които разгледах, стоя открит въпросът със съдбата на евреите. Тази глава е посветена на въпроса за Спасението …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

IX. БОЖИЯТА ПОЧИВКА И МИЛЕНИУМЪТ НА ХРИСТОС Всяка работа, рано или късно, приключва. Така и Спасението на човешкия род, промислено от Небесния Отец, също ще приключи. Като последна генерация на Исус, ние можем да бъдем наистина щастливи, че всеки ден и час, всеки месец и година ни приближават до свършека на времето, до свършека на …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

9. ИЗРАИЛ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ Ето, че настъпи моментът в тази книга, когато ще говоря за Израил и човека-Антихрист. В много от главите по-напред аз загатнах за това, но тук искам да ви дам един по-ясен поглед върху всичко, което предстои да се случи и е видяно в Библията с Божия пророчески поглед. Нека отворим “Книгата …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛУГИТЕ ПРЕД ХРИСТОВОТО СЪДИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не е възможно Господ да отвори очите на сляп човек, а той да твърди, че все още нищо не може да види. Защото днес въпросът вече не е дали християните виждат, но дали им изнася да изрекат на глас онова, което виждат. …

Нататък ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – III ГЛАВА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

1. ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА Спомняш ли си мига, когато ръката на Исус те отне от този свят и те постави сред спасените? Спомняш ли си мига, разтърсил цялото ти естество, когато всичко нечисто и греховно вътре в теб е започнало да излиза и сълзите ти са ти носили все повече и повече щастие и …

Нататък ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЙОСИФОВИЯ ПЕРИОД НА ИЗРАИЛ (ПОКРИВАЛОТО, ПРЕОБРАЗЕНО В БЛАГОЧЕСТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има по-вдъхновен и благословен път от този – да разкриваш отделните късчета от цялата велика картина на Божията тайнствена Премъдрост. Прекрасното на тази картина е усещането, че което и късче от нея да докоснеш, винаги от …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – VI ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СИНОВЕТЕ НА ЦАФНАТ-ПАНЕАХ (ПЛОДОВЕТЕ НА БЛАГОЧЕСТИВИЯ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да те загърне в Святия Си Дух и да ти даде да преживееш виденията в тази книга като мехлем, с който Бог е силен да изцели сърцето ти от всички поражения и злини, които …

Нататък ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – IV ГЛАВА

ГЕДЕОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ИЗПИТ ПРИ ВОДАТА НА ЙОРДАН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Една от съществените причини, за да съм тотално отричан и отхвърлян в църквите, беше и остава фактът, че категорично отказах да угоднича на човеци. Особено на такива религиозни кариеристи, които решиха, че белите табелки върху реверите им са едва ли …

Нататък ГЕДЕОН – V ГЛАВА

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА ПРОТИВ АМАЛИК Братко мой! Скъпи ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че ти напълно си разбрал Господните думи в предишната глава. Иска ми се да вярвам, че няма да се окажеш сред онези човеци със закърнели крила. Защото между многото измерения, които има Благата Вест, най-важното е това, че чрез …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – II ГЛАВА

ВЕТИЛ I – I ГЛАВА

1. ГОСПОДНОТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ НАТАНАИЛ (ВИДЕНИЕ ЗА ЛЪЧИТЕ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство за всичката ми пълнота от радост и щастие, които съм преживявал през годините на слугуването си към Бога, то това е било чудото да бъда изпълнен от Божия Свят Дух и да се намеря с …

Нататък ВЕТИЛ I – I ГЛАВА