ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Има ли по-свят прицел за вярата на сърцето ти от Примера Исус? Има ли по-свята и чиста помисъл в човешкото сърце от тая, че Господ се разпна, за да го спаси и то също трябва да се разпне, за да Го последва? Казвам ти Истината, …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА