ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – I ГЛАВА

I. ВИДЕНИЕТО С РЪЖДЯСВАНЕТО НА ЗЛАТОТО НА НЕЧЕСТИВИТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Както има близки понятия, които много се обичат и са свързани помежду си, така има и присъствия, които преливат едно в друго. Помисли например, че е нормално да чуеш за “хляб и сол”, за “живот и здраве”, за “мир и благодат”. …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – I ГЛАВА