ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

3. ПЛЕВЕЛИТЕ НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Хвани сега ръката Господна и не я изпускай, докато не видиш изтление и докато духът ти не се възкачи в Небесния Ерусалим. Отново те моля! Хвани ръката Господна, защото Исус е безкрайно Верен да потвърждава с Присъствието Си всяка пророческа книга на Сион. Защото ето …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

5. ФИНАНСОВИЯТ ПРОСПЕРИТЕТ ИЛИ БОЖИЯТ АВТОРИТЕТ? Във всички теми досега исках да ти разкрия влиянието на едно последно златно теле, което поглъща с огромна сила. Дали съм успял ще покаже плодът в сърцето ти. Велика радост и утеха за мен ще бъде това, ако отново си влюбен в Исус. В тази последна глава аз искам …

Нататък ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – V ГЛАВА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – II ГЛАВА

2. ПРОБЛЕМЪТ НА ПРОСПЕРИТЕТА Никога в историята на Църквата, както в това последно време, не е съществувал толкова явно изразен риск от пропускане на прицелната точка на вярата в Исус. Светът става все по-привлекателен, а с това и желанието на мнозина да го придобият. Ето затова е много важно да разберем как Бог гледа на …

Нататък ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – II ГЛАВА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

1. ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА Спомняш ли си мига, когато ръката на Исус те отне от този свят и те постави сред спасените? Спомняш ли си мига, разтърсил цялото ти естество, когато всичко нечисто и греховно вътре в теб е започнало да излиза и сълзите ти са ти носили все повече и повече щастие и …

Нататък ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – I ГЛАВА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Скъпи братко, отворил първата страница на тази книга, знай, че Исус лично ще те посети с огнените послания, записани тук. През последната година на моята вяра Господ започна да изпълва сърцето ми с една постоянна мисъл за Него. Мисъл, чийто заряд се състоеше във важния въпрос: “Влюбен ли съм все още …

Нататък ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА – НАЧАЛО