ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XIV ГЛАВА

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. Аз не зная дали тя ще те промени, защото само Господ може да променя. С тази книга Исус ми каза, че приключвам една дълга и изтощителна битка против скрития в много църкви дявол. От нещата, в които бях посветен от Бога, аз разбрах, а …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – XIV ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – I ГЛАВА

1. ОБРАЗЪТ НА ЗВЯРА Когато Исус започна да ми дава откровенията Си по тази най-дълбока духовна тема аз разбрах колко огромна е духовната нищета на познанието за Бога в църквите. Защото първото условие, което Господ постави пред мен, за да разбера в какво се състои образът на звяра, бе да разбера какво е Образът на …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – I ГЛАВА

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Скъпи братко, в ръцете ти е последната четвърта част от словото, разкриващо влиянието на падналият херувим Луцифер на земята и неговото разрушаващо и покваряващо действие в много отстъпили от Исус църковни общества. Искам да знаеш, че съпротивата на дявола против тази четвърта част беше повече от осезателна. Сърцето ми стоеше пред …

Нататък ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ – НАЧАЛО