ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4

4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИТЕ САНДАЛИ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някой ти е проповядвал какво ще рече да бъдеш последовател на Господ Исус Христос. Но сребърната дума “последовател” е твърде ясна, за да бъде сбъркана в значението си. Защото нейният смисъл ще рече да тръгнеш “по следи”. А …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4