ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – III ГЛАВА

3. ВЪЗДАЯНИЕТО НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ (ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ВЕЧНО ПРОКЛЯТИЕ НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ) Скъпи ми братко! Приятелю на сърцето ми! Аз имам много причини да бъда възрадван и щастлив, че Исус употреби именно мен за написването на тази книга. Но нека преди да ти разкрия последното видение, да ти разкажа една случка от собствения …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – III ГЛАВА