ВЯРА И СЛОВО II – III ГЛАВА

3. СЛОВОТО КАТО ЗАПОВЕД “Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие...” (Псалом 101:8) Като плод на Словото в сърцата ни, Заповедта е най-ревностното проявление на Святия Дух. Исус желае не само да бъдем мъдри и знаещи, здрави и благословени. Нещо повече - Той иска …

Нататък ВЯРА И СЛОВО II – III ГЛАВА