РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С РЕКА ФИСОН ИЛИ ЗА ВРЕМЕТО НА ЗАКОНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В много пророчески книги Господ ми е давал нужното помазание и мъдрост, за да разкривам тайните на Божието Слово. И винаги, когато е трябвало, аз съм наблягал на Небесната Истина, че Библията е Дъхът на Бога и тя не …

Нататък РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО – II ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

4. “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН…” Братко мой! Верни ми приятелю! Моето сърце ликува и тържествува във вярността и могъществото на Живия Бог. Защото ако и против слугите Му да се възправя цялата сила на врага, пак Той последен има решаващата дума. Днес много от Божиите чеда са навели главите си поради силата на нечестивите. И …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДАНИИЛ И ДАРИЙ Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли посланието, което Исус ти дава с тази книга? Разбираш ли пророческия прицел на думите, свързани с Елам и Мидия? И проумяваш ли, че всички ние днес живеем във времето на умноженото беззаконие? Време, за което Исус предупреди: “Но понеже ще се умножи …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – III ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С АВРААМ И МЕЛХИСЕДЕК Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има мигове в живота на човека, когато умът му е удивен, а сърцето му - прекомерно развълнувано. А удивлението и вълнението идват само тогава, когато Исус реши да ни докосне с Дух на мъдрост и на откровение. Тогава очите на сърцата ни се …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – II ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С ИЗЯВАТА НА МИДИЯ И ЕЛАМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ с всичката любов в сърцето си, за да имаш нужното смирение и вяра, за да приемеш едно от най-дълбоките духовни послания, които някога Исус ми е заповядвал да проглася. Нуждата от това послание днес е …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – I ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – I ГЛАВА

БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че си разбрал какво ще рече да бъдеш уловен от Христа Исуса. Защото ето това - да се оставим да бъдем уловени от Него - ще рече да предадем и покорим сърцата си на Божия Свят Дух. Защото Този, Който някога вдигна ръката …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ II – I ГЛАВА