ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

3. ДА ВЛАДЕЯТ НАД ВРАГОВЕТЕ СИ Ето, че стигам кулминацията на темата за последния Адам и последната Ева. Много ви моля да внимавате в нещата, които ще прочетете, защото това ще ви позволи да осъзнаете в пълна степен какво значи власт от Бога. “Евангелието от Лука” ни дава илюстрация затова какво се случи, когато Исус …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

ЙОРДАН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОС И ПЕТЪР В ДВОРА НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА (ПОСЛЕДНИЯТ ГОСПОДЕН ЗОВ ОТ ВОДИТЕ НА ЙОРДАН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че с прочита на предишната глава Господ е придал на всички ни повече смирение, мъдрост и благоразумие. Защото колкото повече приближаваме до края на този стар свят, толкова по-сгъстена …

Нататък ЙОРДАН – III ГЛАВА

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПОРОДЕНИЯТ ПРОСЯК Братко мой! Скъпи ми приятелю! Ти знаеш ли какво значи в някого да се явят Божиите дела? Това значи, че ако Господ до този момент е бил славен, то от тук нататък ще бъде прославян. Защото едно е да славим Господ, а съвсем друго - да Го прославим. Защото славенето …

Нататък КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – I ГЛАВА

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Днес сърцето ми е твърде много развълнувано, защото Господ Исус отново го докосна и посети. Аз не зная дали ти в пълна степен разбираш колко огромно е вълнението, когато Господ дойде към сърцето на човека, но мога със сигурност да ти кажа, че ако Исус е Онзи, Който усмирява …

Нататък КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ – НАЧАЛО

ГАЛИЛЕЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО НА ГАЛИЛЕЙСКИЯ ХЪЛМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има много прекрасни и чудни откровения от Господ, които получих през годините от Него. Но сега ти казвам, че ако в една съкровищница аметистът, смарагдът, опалът и сапфирът заслужават съзерцание, то диамантът заслужава безпределно възхищение. Защото последният е цар на всичките скъпоценни камъни. И …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – I ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ Докато се бях отдал на размисъл върху живота и служението на Пророк Моисей и очаквах Исус да ме призове за свидетел на съдебния процес против духа на Корей, стана така, че отново усетих присъствието на Христовия ангел. Той докосна с жезъл духа ми и ми каза: “Ето, че отново Вечният …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – II ГЛАВА

ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С АПОСТОЛ ПЕТЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми е твърде много развълнувано и ощастливено от моя Господ и Спасител. Защото през всичките години на моето посвещение и израстване в Исус аз не можех да намеря точните думи, с които да дам на Верните примера и вдъхновението за издигане нагоре. Ставаше така, …

Нататък ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ – II ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_1

1. ТРАПЕЗАТА НА УВЕЩАНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Искам твърде много да внимаваш на това видение и на всичко, което Господ ще ти открие чрез него. Защото в това последно време мнозина са изгубили именно Трапезата на Увещанието. Те са забравили как във всичките си послания Апостол Павел говореше за силата на Увещанието. Те …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_1

ВИКЪТ НА КРЪВТА – III ГЛАВА

3. РАНАТА ОТ БИЧУВАНЕТО Готов ли си да следваш Господ? Готов ли си да тръгнеш по Пътя Му? Тогава просто остави настрана всичките мухлясали доктрини и тръгни след Него в Живото Евангелие. Ти сам знаеш от своите прочити на божествените писания, че Исус беше мразен и презиран от религиозната власт на Израил. Господният народ винаги …

Нататък ВИКЪТ НА КРЪВТА – III ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЕФОД НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам нито за миг да не забравяш, че в тази книга четеш послания, адресирани към духа ти, а не към ума или плътта. И това чудно Злато на Месията, Който е нашият Господ Исус Христос, съвършено се доказва в Дух и Истина, …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5