ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО НА ПЛЯВАТА И ИЗГАРЯНЕТО НА БЕЗПЛОДНИТЕ ПРЪЧКИ (ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сам Господ сега потвърждава на сърцето ми, че за мнозина човеци тази книга ще се окаже като най-тежкият трус, който някога са преживявали в живота си на вяра в Христос. Трус, тежък не по друга …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – II ГЛАВА