КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

2.ЕРИХОН ИЛИ ЗА ПОГЛЕДА КЪМ ВОЕНАЧАЛНИКА “В деня, когато събереш силата си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората…” (Псалом 110:3) Две хиляди години нашият Господ е чакал за изпълнението на това обещание от Небесния Отец. Днес то се изпълнява. …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ НА ИСУС НАВИН (СМИСЪЛЪТ НА ДУХОВНИТЕ МАНТИИ) Четейки Свещеното Писание винаги забелязвах поразителната прилика и сходство между историята на старозаветния Израил и новозаветната Църква на Господ Исус Христос. Така придобих разбиране, че Всевишният Бог е оставил Своя велик почерк по такъв начин, че да прави съвременно и актуално Вечното Си Слово. В “Посланието …

Нататък ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – III ГЛАВА

ЕРИХОН II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕИЗБЕЖНАТА СЪБЛАЗЪН “А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини. Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез …

Нататък ЕРИХОН II – IV ГЛАВА

ЕРИХОН II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ПРЕЗРЯНОТО ПЪРВОРОДСТВО “Аз ви възлюбих, казва Господ; А вие думате: В какво се вижда че си ни възлюбил? Не беше ли Исав брат на Якова? казва Господ; Но Аз възлюбих Якова, а Исава намразих, и направих горите му да запустеят, и наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И …

Нататък ЕРИХОН II – III ГЛАВА

ЕРИХОН II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО И ЛИЦЕПРИЯТИЕТО “Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та …

Нататък ЕРИХОН II – II ГЛАВА

ЕРИХОН II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ГРАБИТЕЛСТВОТО И КОРИСТОЛЮБИЕТО “Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата …

Нататък ЕРИХОН II – I ГЛАВА

ЕРИХОН II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ, аз сега се моля продължението на тази пророческа книга да намери всички Божии чеда в Святия Дух, понеже времето е твърде усилно и отмъщенията от дявола – възможно най-ужасните. Да ти казвам, че в последните десет години се води люта …

Нататък ЕРИХОН II – НАЧАЛО

ЕРИХОН I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕПОГРЕШИМОТО ВОДИТЕЛСТВО “Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа …

Нататък ЕРИХОН I – VI ГЛАВА

ЕРИХОН I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА “Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие...” (Матея 23:27-28) Скъпи …

Нататък ЕРИХОН I – V ГЛАВА

ЕРИХОН I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА БОГАТСТВОТО “Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...” …

Нататък ЕРИХОН I – IV ГЛАВА