ЕРИХОН II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕИЗБЕЖНАТА СЪБЛАЗЪН “А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини. Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез …

Нататък ЕРИХОН II – IV ГЛАВА

ЕРИХОН II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ПРЕЗРЯНОТО ПЪРВОРОДСТВО “Аз ви възлюбих, казва Господ; А вие думате: В какво се вижда че си ни възлюбил? Не беше ли Исав брат на Якова? казва Господ; Но Аз възлюбих Якова, а Исава намразих, и направих горите му да запустеят, и наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И …

Нататък ЕРИХОН II – III ГЛАВА

ЕРИХОН II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО И ЛИЦЕПРИЯТИЕТО “Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та …

Нататък ЕРИХОН II – II ГЛАВА

ЕРИХОН II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ГРАБИТЕЛСТВОТО И КОРИСТОЛЮБИЕТО “Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата …

Нататък ЕРИХОН II – I ГЛАВА

ЕРИХОН II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ, аз сега се моля продължението на тази пророческа книга да намери всички Божии чеда в Святия Дух, понеже времето е твърде усилно и отмъщенията от дявола – възможно най-ужасните. Да ти казвам, че в последните десет години се води люта …

Нататък ЕРИХОН II – НАЧАЛО

ЕРИХОН I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕПОГРЕШИМОТО ВОДИТЕЛСТВО “Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа …

Нататък ЕРИХОН I – VI ГЛАВА

ЕРИХОН I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА “Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие...” (Матея 23:27-28) Скъпи …

Нататък ЕРИХОН I – V ГЛАВА

ЕРИХОН I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА БОГАТСТВОТО “Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти...” …

Нататък ЕРИХОН I – IV ГЛАВА

ЕРИХОН I – II ГЛАВА

2. НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ЕРИХОНСКИТЕ КРЕПОСТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има нещо твърде ужасно и фатално в онези човеци, които решават да се закрепят зад крепостите на дявола, решавайки, че по този начин ще векуват или ще съхранят суетните си земни придобивки. Скрити зад дебелата измамна стена, която им осигурява фалшиво спокойствие за …

Нататък ЕРИХОН I – II ГЛАВА

ЕРИХОН I – I ГЛАВА

1. ПРИЗИВЪТ ОТ ВОЕНАЧАЛНИКА НА ГОСПОДНОТО ВОЙНСТВО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали Божиите чеда са се уморили от видения, откровения и послания, идващи директно от Божия Престол и Тронната Зала на Всемогъщия, но мога със сигурност да ти кажа, че слугите на дявола и на духа на Антихрист нито за …

Нататък ЕРИХОН I – I ГЛАВА