ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД – III ГЛАВА

3. БОЖИИТЕ СТАНДАРТИ ЗА МЛАДОСТТА “Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат...” (Исайя 40:30-31) Когато убедително и истински бъдат …

Нататък ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЗЛАТОЗАРНОТО СИЯНИЕ ОТ СЕВЕР (Молитва за достъп до Божието Величие) Братко мой! Верни ми приятелю! С цялата вяра и любов в сърцето си аз днес ти казвам, че пророческите видения, свързани с тайните на Божия Суверенитет са най-прекрасното, най-живителното и най-благодатно действие на Божият Свят Дух в сърцето ми. С виденията в тази пророческа книга …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – VI ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

СВЕТКАВИЧНИЯТ ОБЛАК НА ВСЕМОГЪЩИЯ Видение за свидетелите на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да приемеш тази последна книга за Божия Суверенитет, като проблясване на Светкавица в мрачното битие на мнозина човеци. Някога Светкавицата проблесна в моя живот. И нейната вярност никак не закъсня. Така Исус е готов да проблесне в живота на …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – V ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – IV ГЛАВА

СВЕТКАВИЦАТА НА БОГ ОТЕЦ Видение за Светлината на Божието Величие Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до онази тайна на Божието Величие, с която Исус запечата духа ми преди много години. Не в годините на зрелостта ми, нито в годините на младостта ми. Защото всичко се случи в годините на моето детство, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – IV ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – III ГЛАВА

ГЪРМЕНЕТО НА БОЖИЯ ГЛАС Видение за Силата на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Искрено вярвам и се надявам Бог да е докоснал сърцето ти чрез посланието на предишното видение. Защото ето това - да потънеш, когато човеците край тебе търсят върховете на вълните и каютите на Вавилон - е свидетелството от Дух и …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – II ГЛАВА

МОРСКОТО ДЪНО И СВЕТЛИНАТА Видение за дълбочината и височината на Божието Величие Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Държа да знаеш, че преди това второ видение за Божието Величие аз бях поставен под невероятно тежка преса. Това беше преса на угнетение, което на моменти преминаваше и в отчаяние. Тази преса ме натискаше до пръсване, сякаш …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – I ГЛАВА

ПРИВЛИЧАНЕТО НА ВОДНИТЕ КАПКИ Видение за дължината и широчината на Божието Величие Братко мой! Верни ми приятелю! Ако досега си мислил, че като четеш пророческите книги от Хълма Мория, то брат Стефан е голямата работа, то аз не просто те моля, но настоявам пред Бога да се отречеш от подобни помисли. Защото днес над сърцето …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ IV – I ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – III ГЛАВА

БОЖИЕТО ВЕЗДЕСЪЩО ПРИСЪСТВИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко благоговение и възторг аз преминавам към тази най-прекрасна тайна на Божия Суверенитет. Тайната на Божието Вездесъщо Присъствие. Тайната, която Господ Исус освети пред сърцето ми, за да почувствам славната свобода, в която Отец въвежда всичките Си чеда. През изминалите години сърцето ми е …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – III ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – II ГЛАВА

БОЖИЕТО СЪВЪРШЕНО ЗНАНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Сега преминавам към десетата тайна на Божия Суверенитет. Тайната, свързана с Божието Съвършено Знание. За последните десет години Господ ми даде привилегията и щастието да протягам ръцете си към Него, а Той да ме изпълва с всякакво знание, мъдрост и разбиране. Това ме кара при всяка среща …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – II ГЛАВА

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА

БОЖИЯТА ВЕЧНА ПРАВДА Братко мой! Верни ми приятелю! Видението, което Господ даде на сърцето ми, ме накара да направя строга и ревностна преоценка на целия си живот, който съм имал за Бога. И трябва да ти кажа, че се видях недостатъчен и недоизпълнен. Нещо повече - самите думи на Исус, че Евангелието спасява човешките сърца, …

Нататък ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ III – I ГЛАВА