СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЕГИПЕТСКАТА КОРОНА НА АНТИХРИСТА Братко мой! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Свят и Всемогъщ Господ, аз се моля да бъдеш обгърнат от Светлината на Святия Дух и от Стените на Скъпоценния Камък от Сион, за да бъде прочитът ти на тази книга благословен и безпрепятствен. Защото от мига след …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – II ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

15. ГИБЕЛТА ВЪРХУ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ С разглеждането на това последно знамение аз искам духовно да акцентирам на факта, че то е заключителната изява на Божия Гняв. Някога коравосърдечният Фараон не желаеше да пусне израилтяните, въпреки всичките велики знамения, които Йеова извърши всред Египет. Но това последно знамение е по-особено. То изискваше специална подготовка от …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIV ГЛАВА

14. СГЪСТЕНАТА ТЪМНИНА НА ЗЛОТО Най-светлото знамение, което историята на човечеството помни, беше явлението на Господ Исус Христос на този грешен свят. Нашият Творец, Създателят ни, напусна Небесната Си Слава и прие образ на човек, на Човешки Син, Който се натовари с греховете и беззаконията ни, за да ни приведе при Бог Отец опростени, умити …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIV ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIII ГЛАВА

13. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР И СКАКАЛЦИТЕ Внимание! За разбирането на това знамение е нужно да внимавате. Тук се намесва още една империя на Злото, която в духовния свят е първенец по богопротивност. Има хиляди начини за потапяне в Словото на Живия Бог и нито един не е без полза. Когато аз започнах да разсъждавам върху това …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIII ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга. Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение? Отговорът на този въпрос ще ни …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

11. МУХИТЕ НА БОЖИЕТО ВЪЗДАЯНИЕ В това знамение над империята Египет ние ще забележим, че Бог вече започва да отделя чисто от нечисто, Свято от скверно, Истинско от лъжливо. В крайна сметка всичкият боклук на тъмната троица трябва да бъде изхвърлен от земята. Ето затова тук Божият пръст ще направи нещо, близко до ума на …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВОДИТЕ В КРЪВ Нека тук се запознаем с първото знамение на Бог Йеова против империята Египет. Искам да знаете, че ако има нещо, което ще преизпълни Божието Сърце във времената на Голямата Скръб, то това ще бъде Любовта Му към Израил. Ето защо първото знамение, което пророк Моисей ще извърши, ще е …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VIII ГЛАВА

8. БОЖИИТЕ ЗНАМЕНИЯ НАД ИМПЕРИЯТА ЕГИПЕТ След всичко, което разгледахме дотук, аз вярвам, че в никого не е останало никакво съмнение, че империята Египет е върхът на сатанинската богопротивност. Църквата Христова има един мощен противник и това са силите на ада, демоните на окултизма. В годините до свършека на времето и Второто Пришествие на Господ …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VIII ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VII ГЛАВА

7. ЕГИПЕТСКИЯТ СТРУПЕЙ ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ПРОКЛЯТИЕ НАД ОКУЛТИЗМА Не съществува нито едно беззаконие, което да няма своето наказание от Бога. Всяко нещо се заплаща с нужната цена. И най-скъпоценната вест за нас, като повярвали в Господ Исус Христос, е тази, че Той плати за греховете ни и стана проклет на Кръста заради нас. Чудесно …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VII ГЛАВА