ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XII ГЛАВА

12. ЕКЗЕКУТОРЪТ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В съдебната зала настъпи голямо оживление, защото всички чувстваха, че духът на Корей в изповедта си ще изговори тайни, замълчани от векове и така ще бъде осветена онази власт на тъмнината, която винаги е била най-малко позната. Господ Исус се изправи и всички притихнаха. Тогава Той отново посочи духа …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XII ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IX ГЛАВА

9. КОРЕЙ, ДАТАН И АВИРОН Духът на Корей вече говореше за атаките си против Израил и Пророк Моисей. Той казваше: “Дойде мигът, когато Моисей бе извикан от Небесният Йеова на върха на Синайската планина, където във вид на облак беше слязла Славата на Троицата. Всички ние гледахме отдалеч как Пророкът на Йеова влиза в присъствието …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IX ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IV ГЛАВА

4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА КОРЕЙ? Погледнах към моя Господ и видях как Той вдигна дясната Си ръка и посочи към сферата, а след това каза с възможно най-властния Глас, с който Го бях чувал да говори: “Кой си ти, дух на Корей?” Властта и твърдостта в Гласа на Исус не бяха никак странни. …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – IV ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IX ГЛАВА

9. ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ В онзи момент видението, свързано със съдебната зала се прекрати. Аз повече не бях в състояние да слушам изповедта на злия дух, защото в сърцето ми беше пламнал огън, който не можех да потуша. Ангелът на Исус хвана духа ми и ме въведе в една блестяща от светлина стая, …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IX ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

8. ДУХОВНАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪМНИНАТА В този момент стана нещо интересно. Съдиите, които бяха около Исус, станаха и като се поклониха на Господ излязоха от страничните врати край залата. После от същите тези странични врати се появиха други съдии, този път - личности от времето на Новия Завет. Сред тях ангелът на Исус ми даде …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – III ГЛАВА

3. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА ЕЗАВЕЛ? Мраморната зала, в която стъпваха нозете ми, поразяваше със своите мащаби. Огромни колони държаха прозрачен покрив, направен от особен кристал, в който светлината се пречупваше така, щото от всеки прозорец блестеше дъга, а всички дъги заедно образуваха обща голяма дъга, сияеща над съдебните заседатели. На специална платформа беше …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – III ГЛАВА

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – I ГЛАВА

ПЪРВА ЧАСТ: ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ 1. ВИДЕНИЕТО С МЪРТВЕШКИТЕ КОСТИ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО И НЕЧИСТОТАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Има много думи, с които човек да изразява отношението си към мерзостите, които го заобикалят. Но от видението, което Исус показа пред сърцето ми, цялото ми отношение се събра в една дума. И това е думата “погнуса”. …

Нататък ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ I – I ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО Стоях на една поляна, където видях две овце. Те пасяха тревата по поляната. Едната беше покрита с черно руно, а другата - с бяло руно. Внезапно иззад хълма над поляната се появи Господ Исус Христос, а малко след това зад Него се появи и дяволът. Моят Господ …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! По Волята на Господ Исус Христос в ръката ти е попаднала книга, която ще даде пророчески взор на сърцето ти. Този взор е жизнено важен за всеки един от нас. За всеки, който е повярвал в Името на Исус Христос от Назарет. Може би досега си прочел много книги. …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – НАЧАЛО

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА

13. СКРИТИ ВЪВ ВЕТИЛ Братко мой! Аз наистина съм повярвал в един Бог на чудесата. Бог, толкова могъщ и превъзвишен, колкото не е възможно да си представим. Бог, Който всякога милее за чедата Си и в тези последни дни на умножено беззаконие протяга ръка от Небето, за да ни спаси. Искам да знаеш, че дяволът …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА