СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_3

3. ОГЪНЯТ, КОЙТО ИЗПЕПЕЛЯВА (ЛЮБОВТА, КОЯТО ВОЮВА ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ) Едва ли има човек, който да не знае трите цифри: 160. Това е номерът на телефона, с който уведомяваме за възникването на пожар. И докато за човеците има някаква надежда, че службата, занимаваща се с гасене на пожари, ще успее да потуши огнената …

Нататък СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_3

ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА СМЪРТТА И АДА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да те въведа в първото от виденията, свързани със знамението на Господ Исус Христос в сърцето на земята, аз искам да проумееш, че у никой, който е Божий, не може и не бива да има страх от Смъртта и Ада. …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – II ГЛАВА

ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА СМЪРТТА И АДА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да те въведа в първото от виденията, свързани със знамението на Господ Исус Христос в сърцето на земята, аз искам да проумееш, че у никой, който е Божий, не може и не бива да има страх от Смъртта и Ада. …

Нататък ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН – II ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С всичката възможна искреност в сърцето си искам да ти кажа, че съм готов да платя с живота си, за да може тези видения да се сбъднат за теб и всеки друг, който прочита тази пророческа книга. Казвам “да се …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VIII ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ХЛЯБА И ЗРЕЛИЩАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма по-непоносима гледка за сърцето ми от тази – да виждам как пленниците на дявола препускат към ада смеейки се. Защото да се смее някой за сетнината си в един неописуем и вечен ужас, то значи, че нещо в ума …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VII ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ЛЮБОВТА КЪМ СВЕТА И ПОКЛОНА КЪМ ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли хората биха приели свойски някой пришелец, ако са коренни жители на мястото, където живеят. За тях ще са чужди, странни и непонятни всички свидетелства на пришелеца, защото те никога не са ги преживявали. И …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ВОЙНОЛЮБИЕТО И КРЪВОПРОЛИТИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма как да не забележиш, че този втори разделящ стълп е твърде близък по дух до първия. Каква е тогава разликата? Разликата е такава, че първият касае демоничното засеняване върху отделни човеци, били те духовни или езически насилници и убийци, …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА УВЪЛЧВАНЕТО И БРАТОУБИЙСТВОТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато Светлината свети в мрака, дяволът плюе на петите си и бяга надалеч, колкото му държат силите. Той няма нито едно ефективно оръжие против мълнията на Меча Господен. Той няма нито една успешна стратегия против Скъпоценния Камък от Сион. Всичките …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГЛАВНИЯ СТЪЛП НА РАЗДЕЛЯНЕТО И ВЛАДЕЕНЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има мигове в живота, когато Бог допуска върху нас да се стовари цялата сила на врага. Едва тогава разбираме от какво сме направени и до колко сме утвърдили душите и сърцата си в Канарата, която е Исус. Да предупреждавам Божиите …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЯ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още в мига, когато пред духа ми се яви тъмният пантеон с латинския надпис, аз разбрах, че съкрушаването на дявола ще бъде твърде болезнено и страшно. И като помня и зная, че слугувам на чрезмерно велик и могъщ Бог, сега ще отдам …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – I ГЛАВА