ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКАЧВАНЕТО НАД ПРЕЗРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, което да почувствах в сърцето си, то това е невероятно точната и дълбока проницателност, която Господ дава в тази книга, за да укрепи Верните Си чеда. Спомням си как преди няколко години гледах филм, в който бяха изявени много от духовните …

Нататък ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – III ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга. Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение? Отговорът на този въпрос ще ни …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VI ГЛАВА

6. РЕКА НИЛ И ТАЙНАТА ДОКТРИНА НА ЛУЦИФЕР Като начало за тази тема ще ви помоля да си представите една огромна пустиня, в която живеят много човеци. Кое ще бъде най-притегателното нещо за тези човеци? Естествено - местата, където има вода, където тече река! Характерно за река Нил е това, че тя прорязва пустинята и …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VI ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – V ГЛАВА

5. ЖЕЛЕЗАРСКАТА ПЕЩ НА ЛУЦИФЕР Ето една тема, върху която ще получим изобилни откровения, за да станем поколение на здравина и конфронтация със силите на ада. Човек наистина трябва много силно да обича Бога и Словото Му, за да получи достъп до дълбоките води, там, където всяка истина хвърля демоните на Сатана в ужас, понеже …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – V ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – I ГЛАВА

1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ОКУЛТИЗМА Какво представлява окултизмът? Кога възниква той? Тези въпроси са тайна за много християни, да не говоря за останалите човеци, които са духовно слепи и дори не могат да отделят окултизма от вярата в Бога. Като начало искам да знаете, че думата “окулт” е с латински произход и в смислов превод значи …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – I ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – X ГЛАВА

10. ВЕЛИКАТА БЛУДНИЦА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА Най-чудесната заповед, която някога Бог издаде пред първите човеци, бе заповедта за Живот. Бог бе създал две прекрасни създания, пълни с жизненост и младост. И тогава бе им казал: “Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я...” (Битие 1:28) Адам погледна на Ева и …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – X ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – III ГЛАВА

3. НАЧАЛСТВАТА И ВЛАСТИТЕ НА НЕЧЕСТИЕТО В НЕБЕСНИТЕ МЕСТА Искам да знаете, че когато Бог дава име на една империя на дявола, то това име остава завинаги свързано с нея. Бог нарича Себе Си “Началото и Краят, Алфата и Омегата”. Ето защо, когато кръщава тази империя с името Вавилон, Бог вижда както нейното начало, така …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – III ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – I ГЛАВА

1. ВАВИЛОНСКАТА КУЛА ИЛИ ЗА ПРОЕКТА НА ДУХА НА АНТИХРИСТ В предговора към “Духовните империи на Злото” вие разбрахте някои неща за империята Вавилон, но тук аз ще изложа една по-голяма пълнота в разбирането за тази империя. Като начало искам всички да се съгласим, че дяволът е паднал Небесен служител. Служител, който е изгубил Святостта …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – I ГЛАВА

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

4. “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН…” Братко мой! Верни ми приятелю! Моето сърце ликува и тържествува във вярността и могъществото на Живия Бог. Защото ако и против слугите Му да се възправя цялата сила на врага, пак Той последен има решаващата дума. Днес много от Божиите чеда са навели главите си поради силата на нечестивите. И …

Нататък ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! – IV ГЛАВА

ЙОРДАН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ХРИСТОС И ПЕТЪР В ДВОРА НА ПЪРВОСВЕЩЕНИКА (ПОСЛЕДНИЯТ ГОСПОДЕН ЗОВ ОТ ВОДИТЕ НА ЙОРДАН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че с прочита на предишната глава Господ е придал на всички ни повече смирение, мъдрост и благоразумие. Защото колкото повече приближаваме до края на този стар свят, толкова по-сгъстена …

Нататък ЙОРДАН – III ГЛАВА