ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Огънят на моя Господ отново изгаря сърцето ми и всичките ми помисли се въздигат нагоре към Него. Понеже, впил корените на всичката си вяра в Неговото Свято Лозе, аз трябва да раждам плодовете на Христовата Истина и Любов - днес и сега. Днес и сега - …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – НАЧАЛО

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДОВЕРИЕ” (Видение за Любовта, която на всичко хваща вяра) Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все така стоеше под неземната и прекрасна Радост на моя Небесен Господар. И аз, взрян в чудесната сетнина на всичките Звани, Избрани и Верни, хвалех Исус за всичко в моя живот. А Той, като се сниши …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СЕБЕОБУЗДАНИЕ” (Видение за Любовта, която премълчава всичко) Братко мой! Верни ми приятелю! Преминавам към деветата от неизразимите думи на Божията Любов с ясното съзнание, че там, където пламти Огънят на Незлобието, непременно ще се разпали и Огънят на Себеобузданието. Другояче не би могло и да бъде. Затова нека да ти предам думите …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – I ГЛАВА

1. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “БЛАГОЧЕСТИЕ” (Видение за Любовта, която не се раздразнява) Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има смисъл да те питам дали си чувал думите на пастора-наемник от предходното видение. Истината е, че думите на света и дявола буквално са потопили много църкви, тъй че в тях отдавна не царува Духът на Бога, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – I ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СМИРЕНИЕ” (Видение за Любовта, която не се гордее и превъзнася) Братко мой! Верни ми приятелю! Започваш ли да разбираш какви са неизразимите думи на Божията Любов? Започваш ли да проумяваш, че тези думи са самият Живот на Божия Огън? Казвам ти Истината в Исус, че за последните десет години на моето служение …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – V ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил...” (Лука 12:49) КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още с първите думи от продължението на тази пророческа книга аз искам да отдам всичкото си благодарение на Господ Исус Христос. За Неговата изобилна Милост и дълготърпение, с …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – VI ГЛАВА

ЗА ИНТЕРНЕТ, БИОМЕТРИЯТА И ЧАРОДЕЙСТВОТО (ЧЕТВЪРТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че за нещата, които ще прочетеш тук, аз трябваше да преживея ужас от непрестанни дяволски провокации, които продължиха цяла седмица. Ден и нощ, нощ и ден, дяволът се опитваше по всякакъв начин да осуети моята духовна връзка …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – VI ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – V ГЛАВА

ЗА ЗАВЕТА МЕЖДУ ДЯВОЛА И ЧОВЕЦИТЕ (ТРЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че няма по-голяма тежест и изпитание за един Божий слуга от това - да яви на цялото Божие домочадие каква е Скръбта на Небесния ни Баща. Ето, казвам ти, че през последните дни Божият товар …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – V ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – IV ГЛАВА

ЗА СВЕТА НА СТРАХА, ТРЕПЕРЕНЕТО И ПРЕГЪРБВАНЕТО (ВТОРАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Приятелю на сърцето ми! Казвам ти Истината в Христа и не лъжа, че за десет години на посвещение и битка с началствата и властите на Вавилон сърцето ми се нагледа на човешки страх, човешко треперене и човешко прегърбване. То не …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – IV ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – III ГЛАВА

ЗА СВЕТА НА ОБЛАЦИТЕ И МРАКА (ПЪРВАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! За изминалите години на моето служение пред Господа, аз многократно издигах глас, пълен с Божията ревност и изобличение. Без страх от началства и власти, без страх от пастири-наемници и всякаква религиозна паплач, окупирала върховете на религиозната йерархия. Това беше моята вяра в …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – III ГЛАВА