СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

1. ЛЕВИАТАНЪТ - ЧУДОВИЩЕТО НА ТОЗИ СВЯТ Какво представлява Левиатанът? - би попитал читателят, отворил първата страница на тази книга. В някои по-стари библейски речници, а дори в препратките под стиховете в много библии се упоменава, че това е крокодил. И едва ли би могло да е другояче, след като вземем предвид, че такава може …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

2.ЕРИХОН ИЛИ ЗА ПОГЛЕДА КЪМ ВОЕНАЧАЛНИКА “В деня, когато събереш силата си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората…” (Псалом 110:3) Две хиляди години нашият Господ е чакал за изпълнението на това обещание от Небесния Отец. Днес то се изпълнява. …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОБРАЗА НА ВЯРАТА В тази глава ще продължим да разглеждаме неуморната активност на духа на Антихриста. След като видяхме как той се прицелва в съвестта на хората, с цел да разврати човешкия дух и угаси светлината му, то е време да разберем и другата му стратегия, свързана с образа на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

1. ПРОИЗХОД НА ДУХА НА АНТИХРИСТ Една от тайните на Божието Слово е свързана с произхода на духа на Антихрист. Той е отделна духовна личност и не може да се свързва просто с действия на Сатана против Бога. Когато говори за тази личност, Божието Слово ни дава информация за нея не само в “Първото съборно …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

Скъпи читатели на служение Мория!Държите в ръцете си книга, която ще даде пророчески взор на сърцата ви, ако я приемете с вяра. Днес много църкви са обвити в една невидима паяжина и никой не може да види самият паяк, който плете и затяга около сърцата на вярващите примката на духовната смърт.Тази книга беше написана, за …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

АВАДОН – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ПОГРОМА НАД ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ, АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА В БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Много трагедии са преминали по лицето на този свят. Едни – по-големи, а други – по-малки. И по един или друг начин човечеството е успявало да превъзмогне Злото, било с цената на много жертви, било с цената …

Нататък АВАДОН – VII ГЛАВА

АВАДОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РЕЛИГИИТЕ И ЗОДИАКА НА АВАДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Искрено вярвам и се надявам, че както на мен Исус даде проглеждане и разбиране за бездната на Авадон, така и ти получи същото разбиране. А това разбиране е като врата, зад която стават явни много от тайните, които са били скрити за …

Нататък АВАДОН – IV ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – III ГЛАВА

ИСТИНАТА КАТО НЕДОСТЪПНА ТЕРИТОРИЯ ЗА ДЯВОЛА “Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще паднат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи…” (Псалом 91:5-7) В този стих …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – III ГЛАВА