СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ТРИТЕ КРЪСТА НА ГОЛГОТА (АПОСТОЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВРАТИТЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какво си преживял в сърцето си след прекрасните видения в Небесния дом на Апостол Павел. Защото само Святият Дух може да докосва и придава Христовата Вяра на сърцата ни. Но точно тук …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НАДПИСА НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път ще ти кажа, (както често правя в книгите си), да помолиш Святия Дух за съвършен контрол върху мислите си и сърцето си. Нещата в духовния свят се приемат духовно, а не плътски. Понеже всяка плътска представа ще се …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА “Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на земята!” Братко мой! Верни ми приятелю! Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят. Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията си, четвърти – с късмета си. Но …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩОТО СМИРЕНИЕ “Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на земята!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има върховно изпитание за нашата вяра в Бога, което ще действа постоянно в живота ни, то това изпитание е равносилно на долното съждение: В нас да умре всичко човешко, за да оживее …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали? Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост! Това е безумието на една годеница, която …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VIII ГЛАВА

8. ПОРТАТА НА ЯРОСТТА Ето, че стигнах до последната порта на смъртта. Портата на яростта. Мога със сигурност да ти кажа, че това беше порта, която олицетворяваше най-чудовищните въплъщения на дявола. Самата порта беше разположена пред дълбок ров, чието дъно беше пълно с озверели диви животни. Вълци, лъвове и леопарди ръмжаха страшно и гледаха нагоре …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VIII ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

5. ПОРТАТА НА ПОХОТТА Сега нека да продължа с четвъртата порта. Когато Исус ми даде видението за нея, Той ми каза: “Виж четвъртата порта. Портата на похотта. Защото тук е мястото, където умират най-голям брой от човеците…” След думите на Исус пред очите ми се разкри и самата порта. Мога със сигурност да ти кажа, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – IV ГЛАВА

4. ПОРТАТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО А сега нека да продължа със следващото видение, което Господ ми даде. Защото Той отново ми каза: “След като ясно видя портата на безгрижието, нека сега ти покажа и портата на лицемерието. Защото третата порта държи огромен дял от убити и покварени. Затова виж как изглежда тя…” След думите на Исус …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – IV ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА

1. ПЪРВОРОДНИЯТ НА СМЪРТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След като през изминалите години Господ посещаваше сърцето ми и ме даряваше с дълбоки просветления и изобилна мъдрост, аз бях убеден, че и тази книга ще бъде написана на един дъх. Но не беше така. Защото за първи път в моя живот за Бога аз …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – I ГЛАВА

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VII ГЛАВА

7. МОЛИТВАТА ЗА БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО “...и не ни въвеждай в изкушение...” Братко мой! Верни ми приятелю! Съдейки по натиска от злобата и прелялата дяволска ярост, дошли към сърцето ми, аз вече бях сигурен, че Исус ще ме заведе в още по-дълбоко и благословено познаване на Божието Сърце. Защото силата на една врата не е толкова …

Нататък ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА – VII ГЛАВА