ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_3

3. ИЗМАМАТА НА ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има вяра, за която съм готов да падна пред Божиите колене и да я прося с цялото си сърце за теб, то това е вярата, с която приемаш, че Словото на Исус е Дух и плътта не ползва в нищо. Аз благодаря на Този …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_3

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

2. ВАВИЛОНСКАТА “АНАТЕМА” СПРЯМО ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Братко мой! Аз съм сигурен, че Бог може само веднъж да се намеси в живота на човека и тази Божия намеса да е наистина съдбоносна. Понеже онези, които Отец е предузнал и записал за Вечен Живот, нямат нужда от много доказателства за Христовия Глас. Този Глас идва в живота …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА_2

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА

IV. ИЗМАМИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪМНИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сърцето ти се смири пред Господа. Нека всичките ти помисли благоговеят пред Него. Защото този свят е една голяма измама за душите. И трагедията на човеците, които са влюбени в него, не е друга, но именно тази, че те са останали вън от …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – IV ГЛАВА

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – II ГЛАВА

II. АРМИЯТА НА ТЛЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Има много човеци, за които захаросаната лъжа е по-приемлива от горчивата истина. Това е така, защото грешното човешко естество всякога е искало да бяга от Божиите съдби. Подобно на Адам и Ева някога, днес човеците се крият сред дърветата на собствената си праведност и вярват, че …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – II ГЛАВА

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – I ГЛАВА

I. ВИДЕНИЕТО С ВЪНШНАТА ТЪМНИНА Думите на Исус така разтърсиха сърцето ми, че подобно на човек, който извръща главата си, за да не гледа ужаса на някоя гледка, така и аз не смеех да отворя очите на сърцето си. Най-вероятно въображението ми беше толкова силно, че само вече си беше изградило стена. Но Господ, Който …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – I ГЛАВА

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Сега сърцето ми е разтърсено и пренаскърбено, поради виденията, на които Исус ме направи свидетел в Милостта Си. Сълзите на духа ми не спират да се изливат към Бога и да Го молят да съхрани и опази всичките Си чеда. Защото, въпреки огромното изобилие от разпечатани …

Нататък ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА – НАЧАЛО