ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – IV ГЛАВА

4. ПОГУБИТЕЛИТЕ НА ЛОЗЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на изява на всичката Милост, която Исус може да покаже на сърцето ти. Защото Той, като е гледал мнозина в беззаконните им пътища, дълго е търпял греховете им и не им е въздавал според делата им. …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – IV ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – III ГЛАВА

3. ИЗБОРЪТ МЕЖДУ ТОВИЯ И НЕЕМИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Още ли имаш в сърцето си оная представа, че ако някое общество се зове “църква”, то значи, че Господ е там и се изявява всред него? Имайки тази представа, в минали години аз приемах всичко в църквите за чиста монета. Тогава никак не усещах …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – III ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

2. ЗАПУСТЯВАНЕТО НА ХРАМА (ИЛИ ЗА ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ) Знаеш ли, братко мой, че няма нищо по-ужасно и печално от това - един дом да бъде оставен на запустение? А когато този дом е привидно Святият Божий Храм, то тогава последиците за онези, които стоят в него, ще бъдат катастрофални. Има една страшна измама, която …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – I ГЛАВА

1. “ЧОВЕШКИЯТ СИН НЯМА ГДЕ ГЛАВА ДА ПОДСЛОНИ...” След последните Исусови думи пред очите ми се разкри видение. И ето, че аз вече виждах как няколко човека носеха в ръцете си от ония пророчески книги, които Господ им беше дал в Благостта Си и Милостта Си. И тези човеци, като се приближиха при едно огромно …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – I ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми величае Господ и душата ми се радва на Спасението, което Той ни дава чрез Кръвта Си и Духа Си. Защото оня страшен и ужасен вълк, който олицетворява духа на Рим, е осветен и поразен от Словото на Истината. В дните след като написах последните …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – НАЧАЛО