СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДОМА НА ЗИДАРИТЕ “Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…” (Псалом 127:1) След последните думи на Исус, Основата под нозете ми видимо се раздвижи. И Господ, като прие отново Образа Си, прегърна мен и двамата ми братя, като ни казваше: “Нека сега ви заведа, за да видите ясно как изглежда …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – III ГЛАВА