СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

1. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЯВОЛСКИТЕ ЗВЕЗДИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Преди да навляза в разтърсващите видения, дадени ми от моя Господ, аз искам да проумееш, че Любовта на Исус към нас е неизразимо по-голяма и по-дълбока, отколкото бихме могли да си помислим и представим. С тази Пламенна и Свята Любов Господ съкруши и …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА