МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С МОЛОХ - ЧЕРВЕЯТ НА ИЗМАМАТА И ОМРАЗАТА КЪМ БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Няма да скрия от теб, че в слугуването ми към Исус аз съм имал много щастливи, но и много скръбни периоди. И ако щастливите са били тогава, когато Исус ме е въздигал в Небесния Ерусалим, сред тържеството и …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IX ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_2

2. ВЯТЪРЪТ НА ЧОВЕШКАТА АЛЧНОСТ И ИЗМАМА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз няма да престана да се обръщам така към теб. И във всяка глава от пророческите книги, които пиша, винаги ще наблягам на това, че те чувствам като скъп брат и верен приятел. Защото кой друг да устои днес против ветровете на лукавия, …

Нататък ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_2