ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ МЕЧ НАД ТИАТИРСКАТА ЦЪРКВА Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че сърцето ти наистина е преживяло този уникален по рода си заговор на тъмнината. Защото ако нашият Господ казва в Словото Си, че между родените от жени не се е въздигал по-велик от Йоан Кръстител, то имай …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – III ГЛАВА

3. АМБИЦИИТЕ НА МАЙКАТА И ТАНЦЪТ НА ДЪЩЕРЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има падение, което съдбоносно да откъсва човешкото сърце от пътищата и съдбите на Бога, то това е мерзостта на човеците да измерват Божиите дела със земни аршини. Защото няма нищо по-лесно и по-пагубно от това - да поставиш човешкия критерий над …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – III ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През първите дни на новата година имах великата привилегия и щастие да общувам с Исус. Така се родиха дълбоки и благословени видения, които описах в книги. Но ето, че когато Господ отново ме призова към Себе Си, аз почувствах товар, който беше много по-тежък от преди. …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – НАЧАЛО