ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ГОСПОДНАТА ГОДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога през всичките години на слугуването Ми пред Него Исус не беше давал на сърцето ми толкова мащабно и Свято видение, каквото е видението с битката в небесните места между четирите ветрища на дявола и Портите на Небесния Ерусалим. И …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – V ГЛАВА_2

2. ПЛОДОНОСНОТО ДЪРВО (ДЪРВОТО НА ЖИВОТА) Ето, че ви предстои да напълните сърцата си с най-прекрасните дълбочини на Святия Дух. Дълбочини, които Той иска да усвоите, за да бъде Животът във вас отражение на Христовото Съвършенство и пълнота. Нека отново припомня Божиите думи в Битие: “Да произрасти земята...и плодоносно дърво, което да ражда плод, според …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – V ГЛАВА_2

ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА “Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на земята!” Братко мой! Верни ми приятелю! Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят. Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията си, четвърти – с късмета си. Но …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С ПЪТЯ НА ЕНОХ, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА, ПЛАМЕННИЯ МЕЧ И ГОСПОДНАТА ГОДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ и Бог аз сега се моля Той да изпълни всеки от четящите тази книга с Присъствието на Святия Си Дух, за да бъде прочитът й не просто спасителен, но …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – I ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – I ГЛАВА

1. НЕБЕСНАТА АЛЕГОРИЯ С ДЪЩЕРИТЕ НА БОГ ОТЕЦ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Въпреки страшното гонение, на което станах мишена през последните години, аз имам една най-свята причина за радост на сърцето си и възторг на духа си. Защото Сам Господ ме постави на твърде благодатния Си Хълм Мория, от който аз раздавах даром …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – I ГЛАВА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – I ГЛАВА

1. ПЪТЯТ КЪМ СЪВЪРШЕНАТА ЖЕРТВА (ВИДЕНИЕ ЗА ОГЪНЯ КАТО СОЛ И СОЛТА КАТО ОГЪН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че ако има дума, която мнозинството от човеците иска изцяло да игнорира от живота си, то това е думата “жертва”. Естественият и земен човек не обича тази дума. Тя му се струва …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – I ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА ГЛАДУВАЩИТЕ И ЖАДУВАЩИТЕ ЗА ПРАВДАТА “Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят...” (Матея 5:6) Братко мой! Верни ми приятелю! Гладувал ли си някога за Правдата? Жадувал ли си за нея? Знаеш ли колко необятно неизмеримо е блаженството за гладните и жадните? Аз никак нямаше да …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – IV ГЛАВА

РЕКАТА НА ЖИВОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С НОВОНАЧАЛИЕТО И БЕЗКРАЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз съм сигурен, че ти многократно ще се връщаш и препрочиташ виденията от Реката на Живота. За да ги осмислиш и напълно да покориш живота си на Божието Време. Защото ако ние като човеци на земята имаме своето минало, настояще и бъдеще, то …

Нататък РЕКАТА НА ЖИВОТА – III ГЛАВА

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ПЛОДА НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ аз се моля думите Му от тази пророческа книга да не се върнат празни, но да благоуспеят и да Го възцарят във всяко сърце. Защото едно дърво със зелени листа е добро място за човешкото сърце. Но колко …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – VI ГЛАВА

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЛИСТАТА НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Съдейки по присъствието, с което Святият Дух изпълва сърцето ми, аз днес ти казвам, че го отдавам на всичката Благост и Милост, която Отец има за нас. Защото това послание за Вечния дял от Дървото на Живота е като сгъстено Евангелие, като твърда храна, …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – V ГЛАВА