ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО НА ПЛЯВАТА И ИЗГАРЯНЕТО НА БЕЗПЛОДНИТЕ ПРЪЧКИ (ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сам Господ сега потвърждава на сърцето ми, че за мнозина човеци тази книга ще се окаже като най-тежкият трус, който някога са преживявали в живота си на вяра в Христос. Трус, тежък не по друга …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – II ГЛАВА

ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ВЪТРЕШНИЯ КРЪГ НА БЛАГОДАРНОСТТА И ВЪНШНИЯТ КРЪГ НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Исус очите ми се нагледаха на възможно най-страшните поражения, с които дяволът отвърна мнозина от Божията Благодат. От алчността и завистта до лицемерието и похотта. От малодушието и предателството до …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – I ГЛАВА

ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам и вярвам, че Господ Исус Христос е бил утеха и освежаване за всичките ми братя и сестри в тези твърде горещи летни дни. Защото когато към горещината за тялото се прибави и гонението от нечестивия, то тогава непременно се налага всеки от нас …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – НАЧАЛО