РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ЕФЕС Братко мой! Верни ми приятелю! Без никакво бавене аз започвам да описвам видението, което Господ показа на сърцето ми. Защото след последните Си думи Той хвана пояса на духа ми, като го привърза към Мантията Си, а след това ме прегърна с Десницата Си и премина с мен през …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – III ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЛАДЕЕЩИЯ СТЪЛП НА ХЛЯБА И ЗРЕЛИЩАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма по-непоносима гледка за сърцето ми от тази – да виждам как пленниците на дявола препускат към ада смеейки се. Защото да се смее някой за сетнината си в един неописуем и вечен ужас, то значи, че нещо в ума …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – VII ГЛАВА

ЕРИХОН II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО И ЛИЦЕПРИЯТИЕТО “Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та …

Нататък ЕРИХОН II – II ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VIII ГЛАВА

8. ЗА БОЖИИТЕ ПРАВЕДНИ СЪДБИ Братко мой! Убеди ли се сега, че всички ние сме призвани да бъдем най-здравото поколение на Сион? Поколението, което ще става толкова по-твърдо и ревностно за Исус, колкото по-разгонени и по-възбудени стават тщеславните църкви. Господ е Праведен Съдия. Неговото Слово е толкова уникално в Мъдростта си и дълбочината си, щото …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VIII ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С МОАВ - ЧЕРВЕЯТ НА ЕГОИЗМА И СЕБЕЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! С цялото си сърце се моля на Господ Исус тази книга да извърши делото, за което е вдъхновена от Бога. Защото ако червеите на дявола продължат да живеят в сърцата на човеците, то тогава целият свят тотално ще попадне под …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – VII ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VII ГЛАВА

7. КАЛНАТА РЕКА НА МОАВ (Видение за отстъплението от Кръста Господен) Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има нещо по-противно и ужасно от това - да вървиш по кален път, а нозете ти да затъват в него. Всяка крачка по този път ще носи белезите на ужасна тегота и отблъскваща мръсотия. Ти сам знаеш …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VII ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ СМОКИНИ (Или как се носи Смокинения Венец на Исус) Братко мой! Верни ми приятелю! Зная, че ти ще прочетеш тази книга на един дъх, както си чел и много други книги, родени от Божия Пророчески Дух. Но точно тук искам да ти кажа, че отмъщението на дявола заради видението …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – I ГЛАВА