СЕНААР – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ГОРДОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която напълно да обясня каква е тоталната трагедия на последните тщеславни църкви по земята, то тази дума е: Разминаване! Ти знаеш ли какво е разминаването? Това е, когато два субекта се движат един към друг, за да се срещнат, но …

Нататък СЕНААР – V ГЛАВА

РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ЕФЕС Братко мой! Верни ми приятелю! Без никакво бавене аз започвам да описвам видението, което Господ показа на сърцето ми. Защото след последните Си думи Той хвана пояса на духа ми, като го привърза към Мантията Си, а след това ме прегърна с Десницата Си и премина с мен през …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – III ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА УВЪЛЧВАНЕТО И БРАТОУБИЙСТВОТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато Светлината свети в мрака, дяволът плюе на петите си и бяга надалеч, колкото му държат силите. Той няма нито едно ефективно оръжие против мълнията на Меча Господен. Той няма нито една успешна стратегия против Скъпоценния Камък от Сион. Всичките …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

ЕРИХОН I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА НЕПОГРЕШИМОТО ВОДИТЕЛСТВО “Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга защото е наемник, и не го е грижа …

Нататък ЕРИХОН I – VI ГЛАВА

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – III ГЛАВА

3. СТРАЖИТЕ НА НЕЧЕСТИЕТО Братко мой! Аз искрено се надявам думите на Исус да са докоснали най-дълбокото на сърцето ти. Защото именно в тях се открива същината на вярата. Вярата, която побеждава влиянието на света върху твоя ум и твоето сърце. За огромно съжаление днес се подвизава една фалшива вяра, измислена в тъмните канцеларии на …

Нататък СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – III ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VI ГЛАВА

6. ПОРТАТА НА ЗАВИСТТА А сега, братко мой, нека да продължа с портата на завистта. Ето как Господ я разкри пред очите ми. Това бе нещо, като огромен телевизионен екран, каквито монтират на стадиони или зали. Пред самата порта имаше събрани стотици хора. Те явно, че съвсем скоро щяха да наблюдават нещо. И ето, че …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – VI ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – I ГЛАВА

1. КАПИТОЛИЙСКАТА ВЪЛЧИЦА (Видение от тъмното битие на дявола) “Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща...”  (Йоан 8:44) Сълзите ми все …

Нататък РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – I ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

13. ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ Погледнах към моя Господ и забелязах, че Той държеше в ръката Си жезъла на Аарон, който беше процъфтял и вързал зрели бадеми. Тогава Исус ми каза: “Запомни, че ако има причина, поради която си бил роден на тази земя, то е било, защото Отец те е посочил за свидетел …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XIII ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XII ГЛАВА

12. ЕКЗЕКУТОРЪТ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В съдебната зала настъпи голямо оживление, защото всички чувстваха, че духът на Корей в изповедта си ще изговори тайни, замълчани от векове и така ще бъде осветена онази власт на тъмнината, която винаги е била най-малко позната. Господ Исус се изправи и всички притихнаха. Тогава Той отново посочи духа …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XII ГЛАВА