СЕНААР – III ГЛАВА

3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩИЯ КАРИЕРИЗЪМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има погнуса, която в пълна степен да съблазнява човешките сърца и да отделя цели църкви от присъствието на Святия Дух, то тази погнуса е сатанинското въже на възвисяващия кариеризъм. Затова нека да започна с въпрос към теб: Ти знаеш ли какво е кариеризмът? …

Нататък СЕНААР – III ГЛАВА

РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ТИАТИР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз дори не искам да помисля каква би била сетнината ни, ако Господ Исус Христос не воюваше за всички нас с двуострия Си Меч, за да ни освободи от властта на мрака и от ужасите на мерзостта, която докарва запустение. Но осемнадесет години …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – V ГЛАВА

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ЦЪРКОВНИЯ ДОГМАТИЗЪМ И РЕЛИГИОЗНИЯ ФАНАТИЗЪМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имайки изричното потвърждение от моя Господ и Спасител, аз зная, че посланията на тази последна пророческа книга в никакъв случай няма да се приемат еднозначно от всички, които ще ги прочетат. Едни ще намерят във виденията онази чакана …

Нататък ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

ЕРИХОН I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА “Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие...” (Матея 23:27-28) Скъпи …

Нататък ЕРИХОН I – V ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – X ГЛАВА

10. ПЕТРИЧКАТА ВРАЧКА ВАНГА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА РЕЛИГИОЗНИЯ ОКУЛТИЗЪМ Едва ли има българин, който да не е чувал името “Ванга” и да не свързва това име по някакъв начин. През последните десетилетия тази дяволска жена създаде невероятно силен имидж с “дарбата” си да предсказва бъдещето на хората. Стотици хиляди хора преминаха през двора на …

Нататък ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – X ГЛАВА

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

7. ОЛОВОТО, КОЕТО ПОТЪНА В ДЪЛБОЧИНИТЕ Скъпи ми братко! Моля се на Господ никак да не се уплашиш от дълбочините на тази книга, защото тя не е написана, та да плаши Божиите Верни и Живи човеци. Напротив - ако има нещо, което ще ти даде радост и дух на тържество и триумф над дявола, то …

Нататък ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VII ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

11. МУХИТЕ НА БОЖИЕТО ВЪЗДАЯНИЕ В това знамение над империята Египет ние ще забележим, че Бог вече започва да отделя чисто от нечисто, Свято от скверно, Истинско от лъжливо. В крайна сметка всичкият боклук на тъмната троица трябва да бъде изхвърлен от земята. Ето затова тук Божият пръст ще направи нещо, близко до ума на …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

8. СИДОН - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ЧАРОДЕИТЕ Ето една духовна област на Вавилон, на която духът на Антихрист държи особено много. В тази област е съсредоточена чародейната власт на дявола и ние няма да бъдем успешни против тази власт, ако не разкрием самата тайна на Сидон. Когато погледнем на Сидон още в Битие, Книгата на …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – III ГЛАВА

3. СТРАЖИТЕ НА НЕЧЕСТИЕТО Братко мой! Аз искрено се надявам думите на Исус да са докоснали най-дълбокото на сърцето ти. Защото именно в тях се открива същината на вярата. Вярата, която побеждава влиянието на света върху твоя ум и твоето сърце. За огромно съжаление днес се подвизава една фалшива вяра, измислена в тъмните канцеларии на …

Нататък СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – III ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА