КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – X ГЛАВА

ПОСЛЕСЛОВ Братко мой, след малко ти ще затвориш тази книга. И аз вярвам, че тя ще разпали в сърцето ти любов към Господ Исус Христос. Моля те нито за миг да не забравяш думите Му, но да започнеш да съсипваш делата на лукавия, като свалиш грима на Езавел и разкриеш всички заговори, които лукавият е …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – X ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IX ГЛАВА

9. ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ В онзи момент видението, свързано със съдебната зала се прекрати. Аз повече не бях в състояние да слушам изповедта на злия дух, защото в сърцето ми беше пламнал огън, който не можех да потуша. Ангелът на Исус хвана духа ми и ме въведе в една блестяща от светлина стая, …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IX ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

8. ДУХОВНАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪМНИНАТА В този момент стана нещо интересно. Съдиите, които бяха около Исус, станаха и като се поклониха на Господ излязоха от страничните врати край залата. После от същите тези странични врати се появиха други съдии, този път - личности от времето на Новия Завет. Сред тях ангелът на Исус ми даде …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VIII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА

7. ТЪМНИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ Обърнах се към съдебните заседатели и видях как Исус отново се изправи и този път пак посочи духът на Езавел, като му заповяда: “Разкажи за последствията в тъмното царство след избиването на лъжепророците на Ваал!” Духът на Езавел се изправи в сферата и започна изповедта си, като казваше: “Всемогъщи Исусе! Раната …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VI ГЛАВА

6. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА АХААВ? Исус погледна към този дух и с властен глас запита: “Кой си ти, дух на Ахаав?” Тогава духът в сферата започна изповедта си, като казваше: “Всемогъщи Исусе! Аз съм един от слугите на Луцифер, който винаги е бил със съвещателен глас на всичките тъмни духовни съвети, които той …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VI ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – V ГЛАВА

5. ГРИМЪТ НА ЕЗАВЕЛ В следващият миг аз отново бях свидетел на процеса срещу духа на Езавел и думите на беззаконния дух продължаваха точно от мястото, когато видението се прекъсна. Ето какво още казваше този дух: “Жената Езавел се оказа много послушна на моите нашепвания и внушения. Тя се учеше на нови заклинания и магии …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – V ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IV ГЛАВА

4. РАЗГОВОРЪТ С ПРОРОК ИЛИЯ В този миг видението, свързано със съдебната зала и разпитът на духа на Езавел, се прекрати и аз останах само с присъствието на Христовия ангел. Внезапното прекъсване ме учуди и затова попитах ангела: “Какво стана? Защо видението прекъсна толкова внезапно?” Тогава ангелът ми отговори: “Оттук нататък видението влиза в своята …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – IV ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – III ГЛАВА

3. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА ЕЗАВЕЛ? Мраморната зала, в която стъпваха нозете ми, поразяваше със своите мащаби. Огромни колони държаха прозрачен покрив, направен от особен кристал, в който светлината се пречупваше така, щото от всеки прозорец блестеше дъга, а всички дъги заедно образуваха обща голяма дъга, сияеща над съдебните заседатели. На специална платформа беше …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – III ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – II ГЛАВА

2. “И ВИДЯХ ПРЕСТОЛИ...” Знай братко, че тази книга беше родена с болка. За всеки ред, който ще прочетеш, е водена духовна битка. И както огънят разтопява златната руда, за да се отдели шлаката и да блесне чистотата на благородния метал, така в огъня на страданието от гонението на Езавел, което преживях през последните три …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – II ГЛАВА