ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛИНА НА БОЖИЯТА ПРОВЕРКА Докато стоях в самия Лин, аз забелязах как около мен беше пълно с твърде много гроздове. И тогава, от дълбочините на сърцето ми, започна да ми говори Святият Дух на Отец, Който ми казваше: “Сега вече си в Лина на Божията проверка. Тук действат всички изпитания, които да …

Нататък ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА