РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ТИАТИР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз дори не искам да помисля каква би била сетнината ни, ако Господ Исус Христос не воюваше за всички нас с двуострия Си Меч, за да ни освободи от властта на мрака и от ужасите на мерзостта, която докарва запустение. Но осемнадесет години …

Нататък РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – V ГЛАВА

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

8. СИДОН - ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ЧАРОДЕИТЕ Ето една духовна област на Вавилон, на която духът на Антихрист държи особено много. В тази област е съсредоточена чародейната власт на дявола и ние няма да бъдем успешни против тази власт, ако не разкрием самата тайна на Сидон. Когато погледнем на Сидон още в Битие, Книгата на …

Нататък ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА

7. ТЪМНИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ Обърнах се към съдебните заседатели и видях как Исус отново се изправи и този път пак посочи духът на Езавел, като му заповяда: “Разкажи за последствията в тъмното царство след избиването на лъжепророците на Ваал!” Духът на Езавел се изправи в сферата и започна изповедта си, като казваше: “Всемогъщи Исусе! Раната …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VII ГЛАВА

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VI ГЛАВА

6. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА АХААВ? Исус погледна към този дух и с властен глас запита: “Кой си ти, дух на Ахаав?” Тогава духът в сферата започна изповедта си, като казваше: “Всемогъщи Исусе! Аз съм един от слугите на Луцифер, който винаги е бил със съвещателен глас на всичките тъмни духовни съвети, които той …

Нататък ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ – VI ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – III ГЛАВА

3. ВЪЗДАЯНИЕТО НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ (ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ВЕЧНО ПРОКЛЯТИЕ НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ) Скъпи ми братко! Приятелю на сърцето ми! Аз имам много причини да бъда възрадван и щастлив, че Исус употреби именно мен за написването на тази книга. Но нека преди да ти разкрия последното видение, да ти разкажа една случка от собствения …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – III ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БЕЗЗАКОНИЯТА НА АХААВ И ЕЗАВЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ с цялата сила на сърцето си, тъй че Неговите думи в тази книга, а и във всички останали, да извършат съдба в сърцето ти. Съдба - с която да излезеш от огромното царство на дребните души. …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – II ГЛАВА

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ЛОЗЕТО НА НАВУТЕЙ Братко мой! Скъпи мой приятелю! Аз те моля да заживееш с онази превъзходна вяра, за която Апостол Павел ни свидетелства в посланията си. Вярата, че никой труд в Бога не е напразен. Вярата - да преизобилваме всякога в Господното дело. Защото ако Господ е откъм нас - то откъм …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ – I ГЛАВА