АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

5. АНТИ-СЛОВОТО КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Тук стратегията на духа на Антихрист е подмолна и зловеща. За разлика от всички други нечисти духове, неговите демони са пряко свързани с действия против Христовата Църква. Нека обясня това малко по-нагледно. Ако изкусителен дух е съблазнил приятеля ни Петър, който никога не е вярвал в Бога и по …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

4. АНТИ-ВЯРАТА КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Колко от нас разбират, че вярата не е просто да се признае на съществуването на Бога? Вярата е духовно участие в Живота на Бога и извикване на Неговото действие в нашия живот. Ние заставаме пред Бога, Когото не виждаме и казваме:“Вярваме в Тебе! Вярваме в Името Ти! Уповаваме на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОБРАЗА НА ВЯРАТА В тази глава ще продължим да разглеждаме неуморната активност на духа на Антихриста. След като видяхме как той се прицелва в съвестта на хората, с цел да разврати човешкия дух и угаси светлината му, то е време да разберем и другата му стратегия, свързана с образа на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – II ГЛАВА

2. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОСНОВАТА НА ВЯРАТА Няма истински християнин, който да не е вдъхновяван от Христовите думи, записани в Евангелията. Така също няма реално съществуващ демон, който да не е бил ужасяван от същите тези думи. Христос беше слушан не само от човеци. Христос беше слушан от цялото Небе и целия ад. Думите …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – II ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

1. ПРОИЗХОД НА ДУХА НА АНТИХРИСТ Една от тайните на Божието Слово е свързана с произхода на духа на Антихрист. Той е отделна духовна личност и не може да се свързва просто с действия на Сатана против Бога. Когато говори за тази личност, Божието Слово ни дава информация за нея не само в “Първото съборно …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

Скъпи читатели на служение Мория!Държите в ръцете си книга, която ще даде пророчески взор на сърцата ви, ако я приемете с вяра. Днес много църкви са обвити в една невидима паяжина и никой не може да види самият паяк, който плете и затяга около сърцата на вярващите примката на духовната смърт.Тази книга беше написана, за …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_2

2. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ НА АНТИХРИСТ Сега пристъпвам към разглеждането на най-мрачния период от историята на Църквата. Генерацията на спасението от този период Словото определя, че “прилича на теле...”. Спомнете си за лъва и вижте телето! Коренна разлика! Телето никога не може да извърши нещата, които върши лъвът! Как да разбираме това “теле”? …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_2

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_3

3. НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ФАНАТИЗМА (ЕФЕКТЪТ НА ОТРОВЕНАТА ВЯРА) Досега разгледах отровното действие на гибелните ереси, бесовските учения и идолопоклонството. Както следствието на всяка отрова е смъртта, така и следствието на тези три фактора въздейства смъртоносно върху вярата в Исус Христос. Всяка дяволска атака има перспектива и крайна цел. Най-непоносимото присъствие за дявола е Божията Любов. …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_3