КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – VI ГЛАВА

6. “ДНЕС, АКО ЧУЕТЕ ГЛАСА МУ…” “Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо докрай първоначалната си увереност: докато се казва: “Днес, ако чуете Гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението…” (Евреи 3:14-15) Ето, че след малко ще затворим последната страница на тази книга. Вярвам, че тя вече остави печат върху сърцата ви …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – VI ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

4. ТАЙНИТЕ НА ГРАБВАНЕТО “Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния…” [ (1 Коринтяни 15:47-49)] Ето една тема, върху …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ИЛИЯ “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен…” (Малахия 4:5) В цялата втора глава разгледах служението на Йоан Кръстител, през погледа в съвременните духовни реалности. Сега ще навляза в още по-голяма пълнота по темата. Откровението, което получихме за служението на Йоан, ще …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

2. “ПРАВИ ПРАВЕТЕ ПЪТЕКИТЕ НА ГОСПОДА!” “Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог…” (Исайя 40:3) Колко вдъхновяващо е мотото, с което си послужих! Днес мнозина отварят Библията и го четат, много често така, както биха чели рецепта за кекс. Но замисляме ли …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО ЗА ДЕНЯ, ЧАСА И МИГА ГОСПОДЕН (БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ОТ СКРИТАТА МАННА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия най-скъпоценното видение в тази книга, аз искам мислено да ме последваш в едно прекрасно изживяване, което ще бъде дар за всичките човеци, които се намират в Ковчега на Последния Ной. Какво е …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ 1. ВИСОКАТА ПЛАНИНА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО Братко мой! Освободи ума си от всяко тежнение и земна грижа! Освободи сърцето си от всички земни връзки и от всички мисли, които са по-долу от Небето. Защото в Пророческия Дух на Бога и Отца е скрита Съвършената Сила на Святия Дух, Който издирва …

Нататък СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – I ГЛАВА

ЙОРДАН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КОЖУХА НА ПРОРОК ЙОАН КРЪСТИТЕЛ (ИЛИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАСИЛИМ ДА ГРАБНЕМ НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРЕДИ МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Господ и Неговата Църква аз стоях пред избор между ревност и благоразумие. Ревност – да изрека и напиша всички дълбоки …

Нататък ЙОРДАН – II ГЛАВА

ЙОРДАН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ПЕЩЕРАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека Духът изпълни сърцето ти със съвършен мир и увереност, за да прочетеш посланията в тази книга без никакво съмнение или колебание. Защото със сигурност дяволът ще раздуха не вятър, но ураган, ако усети и най-малкия полъх на неверие в който и …

Нататък ЙОРДАН – I ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА