АЛФАТА И ОМЕГАТА II – V ГЛАВА

5. ВРЕМЕ ЗА РАЗДИРАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ШИЕНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След виденията в десетия духовен пролом, които Господ даде на сърцето ми, цялата власт на тъмнината буквално настръхна против мен. Така аз трябваше да изпитам една твърде тежка и смазваща преса, която ме притискаше цяла седмица. Това за сетен път ме …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – V ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – IV ГЛАВА

4. ЧЕТВЪРТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Чудесата на моя Господ и Бог нямат край! И с изявата на тези пророчески видения аз напълно разбирам думите на Апостол Павел, че гледайки на Господната Слава ние ще се преобразим в Христовия Образ. Според както е писано: “А ние всички, с открито лице, …

Нататък ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – IV ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ГОЛИЯ ИСУС (ЧЕТВЪРТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има по-тъжна и скръбна книга, която да съм писал през живота си от тази, в която Господ показва на сърцето ми смъртоносните грехове на неразпознаването. Истината е, че ако всички ние пребъдвахме с Исус в небесните места, то …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VII ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В ДОМА НА ПИРУВАНИЕТО “Доведе ме в Дома на пируванието и Знамето Му над мене бе любов...” (Песен на песните 2:4) Братко мой! Верни мой приятелю! Има една последна и страшна измама в църквите на тщеславието, която не просто ще ги остави на земята, но ще ги направи предмет на Божия яростен Гняв. …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – III ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Има ли по-свят прицел за вярата на сърцето ти от Примера Исус? Има ли по-свята и чиста помисъл в човешкото сърце от тая, че Господ се разпна, за да го спаси и то също трябва да се разпне, за да Го последва? Казвам ти Истината, …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – II ГЛАВА

ЙЕОВА НИСИЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ОЛТАРА “ЙЕОВА-НИСИЙ” Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на пророческите видения в тази книга, като на най-мощният и силен сигнал на Божията тръба в сърцето си. Защото, при все, че Господ ме издигаше във височините и ме сваляше в дълбочините, пак тази Свята тайна на Йеова-Нисий е стояла заключена за …

Нататък ЙЕОВА НИСИЙ – I ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 8 ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗНАМЕТО НА ХРАМА Братко мой! Верни ми приятелю! С дълбоко и прекрасно удовлетворение в сърцето си аз продължавам да следвам моя Господ в последния Му Храм на Хълма Мория. И нито яростта на дявола, нито болезнените стрели от моите неприятели не могат да потъмнят светлостта на сърцето ми, дошла от изобилното докосване …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 8 ГЛАВА