ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – IV ГЛАВА

4. ПОСЛЕДНАТА АТАКА НА МУХИТЕ И ПЧЕЛИТЕ (БОЖИЕТО ВЕЧНО ПРОКЛЯТИЕ ПРОТИВ ДОМАШНИТЕ НА ВЕЕЛЗЕВУЛ) Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото да е тежко това послание към сърцето ти, аз те моля да го приемеш с всичкото смирение и послушание към Бога в сърцето си. Защото нашата вяра не е само избор и път. Тя е …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – IV ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – III ГЛАВА

3. “НЯМА НИЩО ПОКРИТО, КОЕТО НЕ ЩЕ СЕ ОТКРИЕ...” Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Имаше години в моя живот, когато аз много повече мечтаех и си въобразявах за Божиите неща, отколкото да гледам Истината и да я приема в сърцето си. В онова време наистина съм бил безумен и сляп, лишен от Божие обоняние …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – III ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОМАШНИТЕ НА ВЕЕЛЗЕВУЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли какво значи да бъдеш погнусен от нещо? Нека ти кажа, че ето това - да бъдеш погнусен - ще рече цялото ти същество да се възпротиви и разбунтува на онова, което някой иска да натрапи на очите ти и обонянието ти. Мнозина …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – II ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН Братко мой! Верни ми приятелю! От видението, което Исус даде на сърцето ми, наистина разбрах, че е доста на ученика да бъде като Учителя си и на слугата да бъде като Господаря си. Защото Исус, Драгоценният, Невинният, Святият, стана някога прицел на страшна мерзост и ужасно беззаконие. И Той, Стопанинът …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – I ГЛАВА

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Огънят на моя Господ отново изгаря сърцето ми и всичките ми помисли се въздигат нагоре към Него. Понеже, впил корените на всичката си вяра в Неговото Свято Лозе, аз трябва да раждам плодовете на Христовата Истина и Любов - днес и сега. Днес и сега - …

Нататък ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ – НАЧАЛО