НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “ДОВЕРИЕ” (Видение за Любовта, която на всичко хваща вяра) Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все така стоеше под неземната и прекрасна Радост на моя Небесен Господар. И аз, взрян в чудесната сетнина на всичките Звани, Избрани и Верни, хвалех Исус за всичко в моя живот. А Той, като се сниши …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – V ГЛАВА