БОЖИЯТА МИЛОСТ – II ГЛАВА

2. ДОБРИЯТ САМАРЯНИН ИЛИ ЗА ЛЮБОВТА НА ВЯРАТА Ето нещата във видението, което Исус ми даде да преживея, както и пълният разговор, който имах с моя Господ в самото видение: Спасителят взе духа и сърцето ми и ме издигна високо в небесните места. След това ми посочи с ръка Небесния Ерусалим, който светеше подобно на …

Нататък БОЖИЯТА МИЛОСТ – II ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

5. ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми стои разтърсено от видението с черния конник. И едва сега разбирам колко съдбоносни са всичките думи на Исус в Неговите Евангелия. А от онова, което Той говори на сърцето ми и в този миг, мога да ти кажа, че за всички нас е …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

4. ЧЕРНИЯТ КОННИК НА БОЖИЕТО ВЪЗМЕЗДИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко е голяма Божията Милост? Знаеш ли колко е изобилна Божията Благост? Когато всички трябваше да познаваме в сърцата си Добрия Самарянин, та да извършим Волята Му, мнозина отстъпиха назад. И като престанаха да обичат ближните с Божията Любов и да ги …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В СТРАННОПРИЕМНИЦАТА След последните думи на Господ ние влязохме в странноприемницата. А там Той ми заповяда: “Постави страдалеца на дървения нар в ъгъла, а ти ела с Мен, защото сега ще говоря със самия съдържател…” Послушах Исус и занесох пребития човек до самия нар, като го поставих да легне. След това се приближих …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОБРИЯ САМАРЯНИН Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, което винаги е удивлявало сърцето ми и ме е карало да благоговея в трепет и любов към Бога, то това е изумителната Божия Мъдрост. Мъдрост, която е силна да събере един океан в няколко бисера и целият безкрай в две изречения от …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И НЕБЕСНИТЕ ПЕЧАТИ Все още незнаещ напълно онова, което ще ми покаже Господ, аз бях твърде много развълнуван и сърцето ми трепереше като лист, поклащан от вятъра. Затова, като докоснах с ръка пламналата от огън и Светлина библия, отново попитах Исус: “И все пак, Господи! Това “Откровение”, дадено на Апостол …

Нататък ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – V ГЛАВА

5. КЪРВАВАТА РЕКА НА КОРЕЙ (Видение за отстъплението от Божията Благост и Милост) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали имаш вярата да си представиш как би изглеждал един воин на Бога, който държи Господния Меч в ръката си, за да поразява с него враговете на Божия народ. Но искам да ти кажа, …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – V ГЛАВА

ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПЪТНИКА, СЛЯЗЪЛ ОТ ЕРУСАЛИМ В ЕРИХОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За Божий злострадалец, преживял многократно през годините отмъщенията на Сатана, аз бих могъл да се впусна в дълги и обширни свидетелства на какво е способен Божият противник спрямо някой, който руши делата му и изобличава гнусотиите му. Не е имало …

Нататък ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ – I ГЛАВА