ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН Искам отново да се върнем към Словото от “Еклесиаст” и да видим как помазаният Божий говорител разкрива Божията Воля. Ето какво се казва в дванадесета глава на тази книга: “И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – III ГЛАВА

ПОКОЛЕНИЯ В ПРЪСТТА ИЛИ ПОКОЛЕНИЕ В ДУХА? Братко мой! Верни ми приятелю! Изпълнен с Мъдростта на Духа, Соломон някога записа: “Бой, който наранява, и удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото, очистват злото…” (Притчи 20:30)  Аз нямам никакво съмнение, че за мнозина тази последна пророческа книга е била именно като нараняване, като бой от …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – III ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ЗА СМЪРТОНОСНИТЕ ПОРОЦИ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪРЦА (ПОСЛЕДНИТЕ СЪЛЗИ НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Човек трябва твърде много да обича Господ и да се остави от всичко на този свят, за да разбере и проумее Сърцето Му. Години наред аз слушах думите на Исус и приемах с вяра виденията Му. Години наред …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – I ГЛАВА

ЗА ВЕЧНИЯТ ДОМ НА НЕЧЕСТИВИТЕ (ДЕВЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вярваш ли, че Господ е пролял много сълзи за нас? Вярваш ли, че в Неговото Сърце има Милост, огромна като океан? Казвам ти, че в Небето няма нито един ангел или праведник, който да злорадства и да се радва …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕТО С ВЕЗНИТЕ НА СЪДБАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, аз ти предавам последните Му видения и думи, свързани с дните на Злото и с царството на идещия Антихрист. Затова в началото на тази трета част искам да ти кажа, че за откровенията и виденията, …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – НАЧАЛО

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – IV ГЛАВА

ЗА ЦЪФТЕЖА НА БАДЕМА И ТЕЖЕСТА НА СКАКАЛЕЦА (ОСМАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която Господ да показа на сърцето ми състоянието на целия свят в тези последни месеци и години, то това е думата “бунт”. И тази дума, (която е дух) е превърнала битието на стотици …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – IV ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – II ГЛАВА

ЗА КРАЯ НА ПЕСЕНТА И ГЛАСОВЕТЕ НА ОМРАЗНИТЕ ПТИЦИ (ШЕСТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В продължение на няколко дни аз трябваше да превъзмогвам над Вавилон, и най-вече – над неговото демонично свърталище, което вдигна страшен писък в ушите ми. Но аз знаех, че трябва да претърпя на всичко, за …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – I ГЛАВА

“ИСТИНА ВИ КАЗВАМ: НЕ ВИ ПОЗНАВАМ!” (ПЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Казвам ти истината в Христа и не лъжа, че дори в този момент, когато набирам текста на компютъра, за да опиша петата от горчивите сълзи на Божията Скръб, аз чувствам всичката ярост на дявола против тялото си. За всяко …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само Господ Исус може да ти потвърди в какво състояние започвам да пиша тази втора част от пророческите видения за “Дните на Злото”. Само Той може да ти покаже през какви утеснения и страдания премина сърцето ми, след като виденията от Неговото водителство станаха достояние на …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – НАЧАЛО

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – VI ГЛАВА

ЗА ИНТЕРНЕТ, БИОМЕТРИЯТА И ЧАРОДЕЙСТВОТО (ЧЕТВЪРТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че за нещата, които ще прочетеш тук, аз трябваше да преживея ужас от непрестанни дяволски провокации, които продължиха цяла седмица. Ден и нощ, нощ и ден, дяволът се опитваше по всякакъв начин да осуети моята духовна връзка …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – VI ГЛАВА